Netia - wyniki w 2016 r.

Drukuj

Netia w 2016 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 1,522 mld zł i skorygowany zysk EBITDA w kwocie 447 mln zł.

Jestem zadowolony z tego, co udało się nam osiągnąć w ubiegłym roku. Wypracowaliśmy bardzo solidne wyniki i to przy bardzo silnej presji ze strony konkurencji, realizując jednocześnie szeroko zakrojony program transformacji. – powiedział Tomasz Szopa, prezes zarządu Netia - Systematyczne wyhamowujemy spadki przychodów i utrzymujemy relatywnie stabilną rentowność, a przy tym mamy pozytywny trend w zakresie liczby usług na sieci własnej. Pojawiają się też nowe źródła przychodów. Wszystko to utwierdza mnie w przekonaniu, że inwestycje w nowoczesną infrastrukturę i innowacyjny model biznesowy, który wdrażamy m.in. w postaci programu Local Netia, pozytywnie wyróżnia Netię na tle rynku – dodał Tomasz Szopa.

Przychody Grupy Netia za IV kw. 2016 roku wyniosły 372 mln zł (tyle samo co w III kwartale 2016 r.). W skali całego roku przychody wyniosły 1,522 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 3 proc. W dwóch poprzednich okresach (2014 do 2013 oraz 2014 do 2015 r.) spadki wynosiły odpowiednio 6 proc. i nieco ponad 10 proc.

Skorygowany zysk EBITDA w IV kw. 2016 wzrósł k-d-k o 7 proc. i wyniósł 114 mln zł. W całym 2016 roku Grupa Netia wypracowała 447 mln zł skorygowanego zysku EBITDA. Zysk EBITDA wyniósł natomiast w całym 2016 roku 426 mln zł i był o 5 proc, niższy niż w roku 2015.

Spadek przychodów był konsekwencją przede wszystkim dalszego zmniejszania się (o 6 proc. r-d-r) liczby usług (RGU) świadczonych w segmencie B2C na sieci obcej. Natomiast liczba usług świadczonych ogółem przez Grupę Netia na sieciach własnych k-d-k nie zmieniła się już drugi raz z rzędu, podczas gdy jeszcze rok temu bilans ten był ujemny.

Liczba usług świadczonych w segmencie B2C na łączach NGA (powyżej 30 Mb/s) wzrosła w IV kw, o 14 tys. i wyniosła 181 tys. 59 proc. klientów usług dostępu do internetu jest obsługiwanych na sieci własnej.

W IV kw. w całej Grupie Netia przybyło kolejne 5 tys. użytkowników telewizji i łączna liczba abonentów TV na koniec roku 2016 wyniosła 182 tys. Na stabilnym poziomie (56 zł) utrzymywany jest również średni przychód na klienta (ARPU).

Dzięki korzystnym rozliczeniom z kontentodawcami, segment operacyjny B2C osiągnął w IV kw. rekordowo wysoki skorygowany zysk EBITDA w wysokości 32 mln zł (marża 21,8%).

Przychody segmentu operacyjnego B2B w IV kw. 2016 r. wzrosły o ok. 3 mln zł do 185 mln zł, przede wszystkim za sprawą zwiększonego ruchu hurtowego. W segmencie tym Grupa odnotowuje stabilne trendy w obszarze usług szerokopasmowych i zachowuje solidną rentowność na poziomie ok. 39 proc. marży Skorygowanego zysku EBITDA.

Ze względu na daleko posuniętą integrację operacyjną TK Telekom w ramach Grupy Netia, wyniki tej spółki są uwzględnione w wynikach segmentu B2B.

W ubiegłym roku Netia rozpoczęła realizację i prowadziła zgodnie z harmonogramem projekty transformacyjne Local Netia i Sieć XXI wieku. W ramach tego ostatniego spółka planuje modernizację ponad 1,6 mln łączy do standardu światłowodowego do 2020 roku. Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą budżet tego projektu to 417 mln zł.

W 2016 roku skorygowane wydatki inwestycyjne Grupy sięgnęły kwoty 211 mln zł, natomiast skorygowane operacyjne przepływy gotówkowe (OpFCF) wyniosły w całym 2016 roku 233 mln zł (-4 proc. r-d-r). Na koniec ub. r. zadłużenie spadło o 19 proc., do kwoty 204 mln zł. Dźwignia finansowa jest na poziomie poniżej 0,5x wartości skorygowanego zysku EBITDA za 2016 rok.

Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0
DrukujKomentarze / 1

Dodaj komentarz
  • Design dla Huawei jest ważny od wielu lat. Producent wydaje ogromne kwoty na projektowanie wyglądu swoich urządzeń. 

  • Nasze smartfony z dnia na dzień gromadzą w swojej pamięci coraz więcej prywatnych, ważnych danych. Zwykle się nad tym w ogóle nie zastanawiamy. Listy kontaktów, zdjęcia, ale także aplikacje społecznościowe i bankowe – te dane nie mogą trafić w niepowołane ręce i Huawei P9 lite 2017 o to zadba znacznie skuteczniej od innych smartfonów. 

  • Telefon biznesowy powinien być nie tylko szybki, ale przede wszystkim bezpieczny, mieć bogaty ekosystem akcesoriów dedykowanych do biznesu oraz wsparcie na wielu płaszczyznach dużego, doświadczonego producenta. Sprawdźmy, czy te wszystkie warunki spełnia smartfon Samsung Galaxy S8.

Najważniejsze

Ostatnie testy