Kandydaci na prezydenta o 5G - Hołownia stawia na Ericssona, Kosiniak obawia się nowej sieci

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Kandydaci na prezydenta o 5G

Klub Jagielloński odpytał kandydatów na prezydenta "czy rozwijać 5G z Chińczykami?"

Pełna treść pytania brzmiała następująco:

Nowy standard sieci komórkowej – 5G – jest tematem łączącym technologię i politykę międzynarodową. Służby części naszych zachodnich sojuszników zwracają uwagę na technologiczną dominację chińskich firm powodującą zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. Z drugiej strony, wykluczenie ich może spowolnić rozwój i znacząco podnieść jego koszty. Czy będąc prezydentem będzie Pan popierał działania na rzecz wykluczenia chińskich firm z budowy sieci 5G w Polsce?

Odpowiedzi kandydatów:

Rafał Trzaskowski

Musimy iść z postępem technologicznym, ale rozwój sieci 5G nie może budzić wątpliwości co do bezpieczeństwa Polski jako kraju oraz Polek i Polaków, których prywatność musimy chronić w sieci. Dlatego jako prezydent, wprowadzę ten temat do BBN i poproszę biuro o wydanie rekomendacji w zakresie ewentualnych ograniczeń technologii stosowanej w sieciach 5G. Brakuje w Polsce takich analiz. Należy też pamiętać, że Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej i obowiązują nas unijne zasady polityki handlowej. Nasze polskie decyzje muszą być zatem spójne z unijnymi. To cała Unia Europejska – a więc także i Polska – musi podjąć decyzje w sprawie ewentualnych ograniczeń dla transferu technologii chińskich. W interesie Unii, ale też jak i Polski jest również to, żeby także nasze firmy były światowymi liderami w rozwijaniu i produkcji technologii teleinformatycznych.

Krzysztof Bosak

Dogmat o konieczności rozwijania 5G z Chińczykami byłby równie szkodliwy jak dogmat o konieczności oparcia naszego rozwoju technologicznego wyłącznie o USA. Polska powinna w tej sprawie (jak i w ogóle w całej polityce zagranicznej) prowadzić politykę wielowektorową, czyli zachować otwartość na współpracę ze wszystkimi stronami i wybrać tego partnera, z którym w danej sprawie wynegocjujemy najlepsze warunki.

Nawiązanie współpracy z Chinami wymaga daleko posuniętej ostrożności. Trzeba mieć na uwadze, że Chińczycy mogą być gotowi na zaoferowanie bardzo opłacalnych warunków współpracy tylko po to, żeby uzależnić Polskę od Chin w dłuższej perspektywie czasowej, uzyskać dostęp do naszej infrastruktury bezpieczeństwa i z wielu innych powodów. Ewentualna współpraca musi być bardzo dobrze przygotowana od strony polskiej i opierać się o zasadę ograniczonego zaufania.

Z drugiej strony nieakceptowalna jest obecna sytuacja, w której jesteśmy beznadziejnie uzależnieni politycznie i technologicznie od Amerykanów, a służby specjalne otrzymują uprawnienia do unieważnienia każdego przetargu, którego nie wygrają firmy z USA. Współpracy z USA również nie powinniśmy wykluczać, ale nie za wszelką cenę, tylko właśnie pod warunkiem, że to będzie najbardziej opłacalna dla Polski opcja.

W kontekście 5G kolejną kwestią jest zagadnienie medycznego bezpieczeństwa nowej technologii. Nie powinniśmy tutaj wierzyć na słowo zagranicznym badaniom ani obiegowej opinii. Należy przeprowadzić w Polsce niezależne, rzetelne badania i podejmować decyzje w oparciu o pełną wiedzę.

Szymon Hołownia

Przykłady z innych państw – również naszego regionu – pokazują, że powierzanie finansowania kluczowych inwestycji chińskiemu kapitałowi państwowemu obarczone jest ogromnym ryzykiem politycznym utraty kontroli nad strategicznymi dziedzinami jak telekomunikacja czy infrastruktura transportowa. Dlatego Polska powinna traktować Chiny jako rywala gospodarczego i bronić naszego rynku razem z partnerami z Unii Europejskiej w celu uzyskania jak największego wpływu na kształt wspólnej unijnej polityki wobec Chin, na czele z przygotowywaną właśnie w Brukseli strategiczną wizją tejże polityki do 2025 r.

Polska musi rozwijać technologię 5G we współpracy z unijnymi partnerami. Powinno to być częścią wspólnej unijnej agendy cyfrowej. Technologia ta powinna być wdrażana w zgodzie z podstawowymi unijnymi wartościami, takimi jak poszanowanie prywatności użytkowników i prawa do zapomnienia w sieci. Słusznym rozwiązaniem jest zaproszenie do tego przedsięwzięcia szwedzkiego Ericssona, którego technologię wprowadza w Polsce Polkomtel.

Władysław Kosiniak-Kamysz

Do inicjatywy wprowadzania sieci 5G trzeba podejść w sposób otwarty, zachowując jednak przy tym zdroworozsądkowe myślenie gwarantujące cyberbezpieczeństwo Polski i Polaków. Wdrożenie sieci 5G  to wielka szansa dla wielu polskich firm stwarzająca niedostępne często wcześniej możliwości rozwoju. Będąc Prezydentem RP zrobię wszystko, aby importowana do nas technologia nie była zagrożeniem, a dawała realną szanse na podniesienie poziomu technologicznego polskich firm.

 

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: