Od dziś nowe rozporządzenie - zobowiązuje operatorów do uniezależnienia się od jednego dostawcy sprzętu

Newsy
Żródło: PAP
Opinie: 0
Od dziś nowe rozporządzenie - zobowiązuje operatorów do uniezależnienia się od jednego dostawcy sprzętu

Rozporządzenie, które wchodzi w życie w 30 grudnia, poprawi bezpieczeństwo usług telekomunikacyjnych, m.in. dlatego, że zobowiązuje ono operatorów do uniezależnienia się od jednego dostawcy sprzętu i oprogramowania - powiedział PAP Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

 

Chodzi o rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.

 

"Rozporządzenie to zostało wydane - w oparciu o przepisy Prawa telekomunikacyjnego - po raz pierwszy. Wprowadzając je, pokazujemy, jakie środki operacyjne i techniczne ma wdrożyć operator telekomunikacyjny, by zapewnić bezpieczeństwo świadczenia usług. Dla nas najważniejsze jest, by te usługi były świadczone w sposób bezpieczny i ciągły" - opisywał Marek Zagórski.

 

Jak wyjaśnił minister, wymagania stawiane przez rozporządzenie nie mogą być bardzo szczegółowe, bo nie pozwala na to zakres delegacji ustawowej.

 

Na podstawie rozporządzenia przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą zobowiązani stosować nowe, dodatkowe środki dla zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci 5G.

 

Przy doborze środków technicznych (urządzeń, oprogramowania i usług) będą musieli uwzględnić rekomendacje pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Nowym wymaganiem dla operatorów sieci 5G jest także konieczność podejmowania działań skutkujących brakiem uzależnienia się od jednego producenta poszczególnych elementów sieci telekomunikacyjnej, przy jednoczesnym zapewnieniu interoperacyjności usług.

 

Rozporządzenie jest pierwszym krokiem do realizacji - dokonanych na poziomie unijnym przez państwa członkowskie i Komisję Europejską w tzw. 5G Toolbox - uzgodnień dotyczących zestawu środków ograniczających ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa sieci 5G.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: