Apple włączył w polskich Apple Watch nową funkcję

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Apple włączył w polskich Apple Watch nową funkcję

Apple poinformował, że w Polsce zaczęła dziś działać w zegarkach Apple Watch funkcja automatycznego wykrywania bieżni.

Automatyczne Wykrywanie wykorzystuje zarówno dane Apple Maps, jak i GPS, aby zapewnić najdokładniejszy pomiar dystansu, czasu i mapę trasy.

Podczas treningu Bieg (plener) użytkownicy zostaną automatycznie poproszeni o wybór toru, gdy dotrą do jednej z wielu bieżni w Polsce (na początku treningu lub w trakcie treningu, jeśli wbiegli na bieżnię).

Podczas treningu na bieżni użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o okrążeniach, wykonywać własne treningi i oznaczać segmenty.

Po zakończeniu treningu użytkownicy otrzymują mapę w aplikacji Fitness na iPhonie z dokładnością do toru.

Funkcja będzie działać na bieżniach o standardowym kształcie i gumowej nawierzchni. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy bieżnia nie zostanie wykryta dla użytkownika, może on przesłać tę informację za pośrednictwem mapy podsumowania treningu w aplikacji Fitness na iPhonie (po zakończeniu treningu).

Dodatkowe informacje o bieganiu na bieżni z Apple Watch:

Bieganie na bieżni z Apple Watch

Apple Watch automatycznie wykrywa, że jesteś na bieżni lekkoatletycznej. Po rozpoczęciu treningu typu Bieg (plener) zegarek oferuje skorzystanie z opcji bieżni lekkoatletycznej.

Rozpoczynanie treningu na bieżni lekkoatletycznej

Otwórz aplikację Trening  na Apple Watch.

Stuknij w Bieg (plener).

Jeśli Apple Watch wykrył, że jesteś na bieżni lekkoatletycznej, poprosi Cię o wybranie toru.

Stuknij w Wybierz tor, wybierz odpowiedni tor, używając przycisków plus i minus, a następnie stuknij w Potwierdź.

Uwaga: Aby zmienić tor podczas treningu, przesuń palcem w prawo po tarczy zegarka, stuknij w Tor, a następnie wprowadź nowy tor.

 

Jeśli to Twój pierwszy trening na bieżni lekkoatletycznej, wybierz jednostkę miary (mile lub metry), a następnie stuknij w Potwierdź.

Aby zmienianie jednostkę miary później, przejdź do Ustawień , stuknij w Trening > Jednostki miary, a następnie wybierz jednostkę w sekcji Treningi na bieżni.

Jeśli opuścisz swój tor podczas treningu, Apple Watch poinformuje Cię o tym odpowiednim alertem. Analogicznie, jeśli dotrzesz na bieżnię lekkoatletyczną podczas treningu biegowego w plenerze, zegarek poprosi Cię o wybranie toru.

Włączanie alertów dotyczących rund

Aby otrzymywać alerty pokazujące dystans, czas i tempo po ukończeniu każdego okrążenia bieżni, wykonaj przedstawione poniżej kroki.

Stuknij w przycisk Więcej opcji na kafelku treningu Bieg (plener), a następnie stuknij w przycisk Edycja obok dowolnego celu.

Stuknij w Alerty, obróć Digital Crown w górę, stuknij w Runda na bieżni, a następnie włącz Alerty dot. rund.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: