CC Signet wdraża usługę bezpiecznej poczty korporacyjnej w TP S.A. - komunikat

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0

W dniu 13 lipca br. TP Internet Sp. z o.o. podpisała umowę szczegółową z Telekomunikacją Polską S.A. na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie przez Centrum Certyfikacji Signet usługi bezpiecznej poczty korporacyjnej. Bezpieczna poczta korporacyjna będzie usługą pilotażową i zostanie uruchomiona przez CC Signet w trzech wybranych przez TP S.A. lokalizacjach. 
"Usługa umożliwi nie tylko bezpieczne przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, ale także zapewni możliwość korzystania w relacjach korporacyjnych z prawnie skutecznego podpisu elektronicznego." - powiedział Wiesław Paluszyński, Dyrektor Pionu Technologii i Bezpieczeństwa TP Internet. Wdrożenie usługi docelowo umożliwi także klientom TP S.A. kontaktowanie się i zamawianie drogą elektroniczną usług telekomunikacyjnych.
Podpisana umowa jest pierwszym etapem realizacji umowy ramowej zawartej przez obie firmy w dniu 6 lutego br., o współpracy w zakresie tworzenia Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) oraz wdrażaniu, utrzymaniu i rozwoju usług wykorzystujących PKI. W ramach umowy zostanie rozpoczęta budowa fragmentu Infrastruktury Klucza Publicznego CC Signet do użytku korporacyjnego TP S.A.
Zaawansowane rozmowy na temat wdrożenia bezpiecznych rozwiązań wykorzystujących PKI Centrum Certyfikacji Signet są prowadzone także z innymi członkami Grupy Kapitałowej TP S.A i w niedługim czasie będą sfinalizowane podpisaniem odpowiednich umów. Ich efektem ma być powstanie wspólnej dla całej Grupy Infrastruktury Klucza Publicznego, która stanowić będzie zarówno element bezpieczeństwa elektronicznego samej Grupy jak i być wykorzystywana do świadczenia usług bezpiecznych transakcji elektronicznych w układzie krajowej struktury PKI. 
Budowana przez TP Internet infrastruktura PKI stanowi kompleksowe rozwiązanie zapewniające integralność wszystkich systemów bezpieczeństwa elektronicznego. Poprzez wykorzystanie istniejących już elementów rozwiązań lokalnych oferowanych przez popularnych dostawców oprogramowania biurowego i sprzętu, obniżane są koszty instalacji i eksploatacji. Wykorzystywane rozwiązania oparte o technologię podpisu elektronicznego, zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia kryptograficznego. Gwarantują bezpieczne przesyłanie informacji w każdej sieci komputerowej - małej sieci lokalnej, rozległych sieciach korporacyjnych, czy Internecie. Zapewniają poufność, wiarygodną identyfikację użytkownika, niezaprzeczalność dokonywanych transakcji. Umożliwiają bezpieczną łączność między pracownikami, kontrahentami, instytucjami finansowymi i ich klientami, a docelowo - z urzędami administracji. 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: