Ceny roamingu w UE - raport UKE

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 0
Opinie: 0

UKE przygotowało raport o roamingu międzynarodowym wewnątrz krajów Wspólnoty (grudzień 2008). Celem raportu było przedstawienie średnich stawek wszystkich podstawowych usług telefonii ruchomej w okresie 2Q 2007 - 3Q 2008 oraz aktualnych cen detalicznych (stan na 15.12.2008).

Główne wnioski

Na poziomie hurtowym (tj. rozliczeń międzyoperatorskich) średnia stawka za połączenia inicjowane w Polsce przez użytkowników operatorów z Unii Europejskiej / Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, wyniosła w 3Q 2008 roku 0,25 EUR/min. W tym samym okresie stawka hurtowa za inicjowane wiadomości SMS wyniosła 0,15 EUR/SMS, z kolei stawka za usługę transmisji danych 2,38 EUR/MB poza grupą operatorów powiązanych kapitałowo lub wspólną marką, oraz 0,67 EUR/MB w grupie.

Na poziomie detalicznym (tj. usług bezpośrednio oferowanych konsumentom) średnie stawki połączeń głosowych w 3Q 2008 roku utrzymywały się na poziomie: 0,47 - 0,48 EUR/min dla połączenia wykonywanego oraz 0,24 EUR/min dla połączenia odbieranego, dla wszystkich klientów polskich sieci korzystających w roamingu z eurotaryfy. Średnia stawka nieregulowanej usługi wysyłania wiadomości SMS uplasowała się w 3Q 2008 na poziomie 0,31 EUR/SMS. Jednocześnie także nieregulowana w Unii Europejskiej usługa transmisji danych, charakteryzowała się średnią stawką na poziomie 7,60 EUR/MB dla ruchu poza grupą oraz 9,74 EUR/MB dla ruchu w ramach grupy.

W okresie 2Q 2008 - 3Q 2008 wyraźnie wzrosło zainteresowanie usługami zarówno użytkowników sieci zagranicznych operatorów korzystających z roamingu w Polsce, jak również klientów polskich sieci korzystających w roamingu z sieci zagranicznych operatorów.

W przypadku klientów polskich sieci korzystających z roamingu za granicą największy wzrost połączeń głosowych realizowanych w eurotaryfie dotyczył klientów usług pre-paid, tj. 24% - 26%. Użytkownicy usług przedpłaconych także najintensywniej zwiększali zakres korzystania z połączeń głosowych poza eurotaryfą w Unii Europejskiej / Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w krajach reszty świata. W zakresie wiadomości SMS wzrost ruchu wykonywanego przez klientów korzystających z sieci operatorów Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyniósł 22%. W przypadku usług transmisji danych wzrost ruchu w Unii Europejskiej / Europejskim Obszarze Gospodarczym wyniósł 37% - 40%.

W zakresie analizowanych w grudniu 2008 ofert poszczególnych operatorów należy zwrócić uwagę na zdecydowanie wyższe ceny usług oferowanych klientom w roamingu niż w ramach oferty krajowej.

Ceny połączeń głosowych wykonywanych oraz obieranych w roamingu oscylowały w przypadku większości analizowanych taryf na poziomie zbliżonym do maksymalnej stawki eurotaryfy, tj. odpowiednio 0,56 EUR/min oraz 0,27 EUR/min. Cena połączenia w roamingu była średnio 3-krotnie wyższa niż cena usługi krajowej. W przypadku wiadomości SMS, cena inicjowanej usługi w roamingu kształtowała się w przedziale 0,31 - 0,72 EUR/SMS i była średnio 7-krotnie wyższa niż dla usługi krajowej. Wysłanie wiadomości MMS w roamingu kosztowało od 0,62 do 1,25 EUR/MMS, średnio 8-krotnie więcej niż w Polsce. W okresie świątecznym można zauważyć skutki wakacyjnej obniżki cen transmisji danych w ofertach roamingowych operatorów, niemniej jednak, charakteryzująca się znacznym rozrzutem (od 2,49 do 18,71 EUR/MB) cena usługi w roamingu pozostaje nadal średnio 17-krotnie wyższa niż w ofercie krajowej.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: