Nowa ustawa o cyberbezpieczeństwie ma nie obciążać najmniejszych operatorów

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Nowa ustawa o cyberbezpieczeństwie ma nie obciążać najmniejszych operatorów

Ustawa o cyberbezpieczeństwie ma nie obciążać najmniejszych firm telekomunikacyjnych. Po opiniach rzecznika MŚP ocena skutków regulacji uzupełniona o wpływ na sektor MŚP.

  

We wrześniu rzecznik MŚP zgłosił Ministrowi Cyfryzacji swoje uwagi i zastrzeżenia do Projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

 

Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że Projekt wymaga dostosowania jego rozwiązań do zasad Prawa Przedsiębiorców – Konstytucji Biznesu, w szczególności zasady proporcjonalności i adekwatności. Rzecznik MŚP wskazał, że Konstytucja Biznesu ma charakter gwarancyjny dla ok. 6000 mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej. Dlatego uzasadnienie do Projektu powinno zostać uzupełnione o przewidywany wpływ projektu na sektor MŚP.

 

Dodatkowo Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że równolegle do Projektu procedowany jest projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej, dlatego w celu uniknięcia wprowadzenia sprzecznych uregulowań z dotyczącymi bezpieczeństwa sieci i usług w ocenie Rzecznika MŚP regulacje te powinny zostać określony w sposób kompleksowy, jednoznaczny oraz spójny w jednym akcie prawnym.

 

W odpowiedzi z dnia 15 marca 2021 r., Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, że przepisy dotyczące obowiązków przedsiębiorców komunikacji elektronicznej w zakresie bezpieczeństwa sieci i usług komunikacji elektronicznej oraz przepisy CRIST Telco zostaną dodane do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa poprzez ustawę wprowadzającą Prawo Komunikacji Elektronicznej.

 

Zapewnił również, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni wdrażać będą środki techniczne i organizacyjne adekwatne do oszacowanego ryzyka, z uwzględnieniem tego, że: „oczywistym jest fakt, że dużego przedsiębiorcę komunikacji elektronicznej będą dotyczyły innego rodzaju ryzyka niż małego przedsiębiorcę komunikacji elektronicznej”.

 

Ocena skutków regulacji została uzupełniona o ocenę wpływu projektowanych przepisów na sektor MŚP. Wykazano, że zmiany w ustawie w szczególności będą dotyczyć tych mało i średnich przedsiębiorców, którzy są operatorami usług kluczowych lub dostawcami usług cyfrowych.

 

Mali i średni przedsiębiorcy będą musieli wycofać sprzęt lub oprogramowanie dostawcy wysokiego ryzyka z użycia zasadniczo w ciągu 7 lat, ale tylko wtedy, jeśli będą należeć do wyszczególnionych przez ustawodawcę kategorii:

1.     podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,

2.     przedsiębiorcy komunikacyjni sporządzający plany działań w sytuacji szczególnego zagrożenia,

3.     operatorzy infrastruktury krytycznej,

4.     przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo obronnym.

 

Obowiązek wycofania produktów, usług i procesów dostawcy wysokiego ryzyka nie będzie dotyczył mikroprzedsiębiorców telekomunikacyjnych, ponieważ będzie on dotyczył wyłącznie przedsiębiorców telekomunikacyjnych sporządzających plany działań w sytuacji szczególnego zagrożenia, których jest w Polsce około 100. Są to z reguły najwięksi przedsiębiorcy telekomunikacyjni w Polsce.

 

Zapis ten ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców z sektora MŚP, bowiem nakładanie obowiązków w zakresie cyberbezpieczeństwa wiąże się z istotnymi nakładami, co stanowi istotne obciążenie głównie dla najmniejszych firm krajowych – komentuje Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: