Poczta Polska tworzy software house oraz Security Operations Center (SOC) - pion IT już zatrudnia 900 osób

Newsy
Opinie: 0
Poczta Polska tworzy własny software house

Poczta Polska chce być uczestnikiem nowej cyfrowej rewolucji, stąd jednym z filarów nowej strategii firmy będzie głęboka cyfryzacja. Jednym z narzędzi w tym procesie stanie się zaś wyspecjalizowany podmiot, którego zadaniem będzie zbudowanie zdolności całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej do samodzielnego wytwarzania i utrzymania kluczowych systemów i narzędzi IT. 

Rozwój usług cyfrowych w okresie pandemii wyraźnie przyspieszył. Istotnym trendem jest rozwój zakupów internetowych, które mają wpływ na rynek przesyłek kurierskich. Jednocześnie obserwowane są spadki korespondencji tradycyjnej, która jest coraz szybciej zastępowana cyfrową wymianą informacji i dokumentów. Poczta Polska, która jest gotowa pełnić rolę Narodowego Operatora Cyfrowego stoi przed wyzwaniem przyspieszenia działań cyfryzacyjnych, między innymi po to, aby współtworzyć system e-doręczeń. Także planowane wejście w życie tzw. „pakietu VAT dla  e-commerce”, co zgodnie z prawem Unii Europejskiej nastąpi 1 lipca 2021 r., będzie oznaczało dla Poczty przejęcie niektórych funkcji realizowanych dotychczas przez służby celno-skarbowe. Powoduje to m.in. konieczność stworzenie dedykowanej temu zadaniu infrastruktury informatycznej do obsługi przesyłek połączonej z państwowym systemem celno-podatkowym.

Z tego powodu Zarząd Poczty Polskiej podjął decyzję o restrukturyzacji i zmianie formuły działania spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o., w której Poczta Polska posiada 100% udziałów w taki sposób, aby w możliwie najkrótszym czasie osiągnęła ona zdolność do wytwarzania, rozwijania i utrzymania kluczowych dla Poczty systemów informatycznych. Głównym celem tej decyzji jest doprowadzenie do samodzielnego zaspokajania maksymalnie szerokiego spektrum potrzeb IT Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. 

Poszukiwanie i nabór specjalistów do pocztowego software house oraz Security Operations Center (SOC) Poczta rozpocznie od zasobów własnych bazując w pierwszej kolejności na blisko 80-tysięcznej grupie pracowników, wśród których sam pion IT zatrudnia ok. 900 osób.

Na czele zespołu, który opracuje szczegółowe zasady i harmonogram działań stanął wiceprezes zarządu Krzysztof Falkowski.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: