700 MHz dla 5G już wolne, ale tylko w niektórych województwach

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Zakończył się proces przełączania kanałów naziemnej telewizji cyfrowej

Zakończył się proces przełączania kanałów naziemnej telewizji cyfrowej, dzięki czemu uwolnione zostały częstotliwości 700 MHz potrzebne przy budowie sieci 5G w Polsce.

Zwolnienie pasma 700 MHz, dotąd wykorzystywanego przez telewizję naziemną, czyli tzw. refarming oraz reorganizacja multipleksów telewizji naziemnej wynika z Decyzji Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej. Za przełączenia oraz jakość nadawanego sygnału odpowiadają operatorzy techniczni wybrani przez nadawców.

Proces przełączania dotyczył 98 stacji.

Pierwszego dnia (3 czerwca br.) monitoringiem objęto 63 stacje nadawcze naziemnej telewizji cyfrowej, w tym wszystkie główne centra nadawcze multipleksów MUX 1, MUX 2 i MUX 3, co stanowiło blisko 70 proc. łącznej liczby wszystkich stacji objętych zmianami.

Drugiego dnia monitoringiem objęto kolejne 34 stacje nadawcze (w tym 6 stacji nadawczych mierzonych było powtórnie). Na tym etapie monitoringiem objętych było już około 93 proc. łącznej liczby wszystkich stacji objętych zmianami.

Ostatniego dnia monitoringiem objęto 12 stacji nadawczych (5 stacji nadawczych mierzono powtórnie).

Ten etap refarmingu objął województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, małopolskie, lubuskie, opolskie, dolnośląskie, podkarpackie oraz śląskie. Co ważne, standard nadawania DVB-T, aktualnie pozostaje bez zmian. Jednak 30 czerwca 2022 r. nastąpi zmiana standardu na DVB-T2/HEVC.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: