Polska wypadła słabo w wynikach unijnego indeksu gospodarki i społeczeństwa cyfrowego

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Digital Economy and Society Index (DESI) 2020

Komisja Europejska opublikowała wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na rok 2020. Służy on do monitorowania ogólnego stanu zaawansowania cyfrowego w Europie oraz śledzenia postępów państw UE pod względem ich konkurencyjności cyfrowej.

Finlandia, Szwecja, Dania i Holandia są w UE liderami pod względem ogólnej wydajności cyfrowej. Zaraz za nimi plasują się Malta, Irlandia i Estonia. Międzynarodowy indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (I-DESI) pokazuje, że kraje przodujące w UE osiągają również najlepsze wyniki w skali światowej. Największe gospodarki unijne nie są jednak liderami w tej dziedzinie, co świadczy o tym, że tempo transformacji cyfrowej musi przyspieszyć, aby Unia Europejska skutecznie realizowała bliźniacze transformacje – cyfrową i ekologiczną. W ciągu ostatnich 5 lat największy postęp odnotowała Irlandia, a następnie Holandia, Malta i Hiszpania. Państwa te osiągają również wyniki znacznie powyżej średniej unijnej mierzonej za pomocą indeksu DESI.

W 2019 r. 78 proc. Unijnych gospodarstw domowych posiadało abonament na stacjonarne łącze szerokopasmowe, co stanowi wzrost z 70 proc. pięć lat temu, zaś sieci 4G dostępne są dla niemal całej ludności Europy. Jednak tylko 17 państw członkowskich przydzieliło już widmo w pionierskich pasmach 5G, o pięć więcej niż w zeszłym roku. Finlandia, Niemcy, Węgry i Włochy są najbardziej zaawansowane pod względem gotowości do 5G. Z kolei 44 proc. gospodarstw domowych w UE ma dostęp do stacjonarnych sieci szerokopasmowych o bardzo dużej przepływności.

85 proc. mieszkańców Unii korzysta z internetu co najmniej raz w tygodniu (wzrost z 75 proc. w 2014 r.). Najszybszy wzrost odnotowano w zakresie połączeń wideo: z 49 proc. użytkowników internetu w 2018 r. do 60 proc. w 2019 r. Bankowość internetowa i zakupy internetowe są również bardziej popularne niż dawniej, korzysta z nich odpowiednio 66 proc. i 71 proc. użytkowników internetu.

Sprawozdania DESI z 2020 r. opierają się na danych z 2019 r.

 

Pozycja Polski (PL) w rankingach unijnych:

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: