Elektrim pożyczył dwa miliony Wapsterowi

Newsy
Opinie: 0
Opinie: 0

Zarząd Elektrimu poinformował o podpisaniu umowy, na mocy której Elektrim udzielił na rzecz spółki od siebie zależnej CT Creative Team SA, pożyczki w kwocie 2.000.000 złotych. Oprocentowanie pożyczki ustalono na poziomie stawki WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o 2 punkty procentowe. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 31 grudnia 2001 roku. CT Creative Team SA jest twórcą witryny Wapster.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: