Emisja Ery - komunikat

Newsy
Żródło: Era GSM
Opinie: 3
Opinie: 3

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu na rynek obligacji o wartości nominalnej 200 milionów Euro w transakcji nie zarejestrowanej zgodnie z U.S. Securities Act z 1933 roku. 
Środki z emisji obligacji zostaną użyte w celu:

  • krótkoterminowej spłaty kwoty zaciągniętej w ramach 5-letniego kredytu odnawialnego. PTC przewiduje, że kredyt ten zostanie ponownie zaciągnięty w 2001, aby pokryć koszty związane z licencją UMTS, które przypadają w czerwcu i sierpniu 2001;

  • spłaty kredytu pomostowego w kwocie ok. 28 milionów Euro wraz z odsetkami, który to został przyznany na częściowe pokrycie kosztów opłaty licencyjnej przypadającej na 31 marca 2001; oraz

  • pokrycia potrzeb na kapitał obrotowy i wydatki kapitałowe (zgodnie z umowami dotyczącymi obligacji z 1999 i 1997 roku).

PTC przewiduje, że środki z obligacji łącznie ze środkami z kredytu bankowego podpisanego w lutym 2001 roku, pokryją potrzeby finansowe firmy na rok 2001, łącznie z opłatami licencyjnymi UMTS.
Emisja obligacji jest wprowadzona na rynek poprzez Deutsche Bank i Dresdner Kleinwort Wasserstein. 24 kwietnia 2001 członkowie Zarządu PTC rozpoczną serię spotkań z potencjalnymi inwestorami. Spotkania odbędą się we Frankfurcie, Hadze, Londynie, Mediolanie, Paryżu i Zurychu.
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o, znana pod nazwą handlową Era, jest liderem na polskim rynku telefonii komórkowej, jedynym ogólnopolski operatorem dwuzakresowej sieci telefonii komórkowej GSM 900/1800 posiadającym licencję na świadczenie usług w systemie UMTS, Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.eragsm.pl.
Nota prawna:
Obligacje nie zostały zarejestrowane w USA zgodnie z Securities Act z 1933 roku i nie mogą zostać sprzedane w Stanach Zjednoczonych dopóki taka transakcja nie zostanie zarejestrowana.

Opinie:

Opinie archiwalne (3):

Komentuj

Komentarze / 3

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: