PKO testuje z Orlenem eParagon - start w czerwcu

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Elektroniczny paragon jest dostępny w serwisie bankowości elektronicznej po dokonaniu transakcji debetowymi kartami płatniczymi PKO Banku Polskiego na wybranych stacjach paliw PKN ORLEN. 

Obecnie trwa pilotaż usługi skierowany do ograniczonej liczby użytkowników.

Projekt eParagon jest efektem współpracy KIR PKO Bankiem PolskimPKN ORLEN oraz eService.

eParagon to elektroniczny odpowiednik paragonu fiskalnego, powiązany z kontem bankowym klienta oraz debetową kartą płatniczą użytą do przeprowadzenia transakcji.

Aby z usługi korzystać wystarczy zalogować się do konta i uruchomić usługę eParagon. Od tej pory paragony dotyczące płatności na stacjach PKN ORLEN uczestniczących w programie, będą rejestrowane i udostępniane użytkownikom w ramach ich konta bankowego.

eParagon będzie dostępny dla klientów PKO Banku Polskiego pod koniec czerwca br.

PKN ORLEN udostępnia możliwość generowania eParagonów z terminali płatniczych na stacjach paliw, które będą brały udział w projekcie.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService, jest agentem rozliczeniowym obsługującym transakcje z użyciem karty płatniczej w terminalach należących do PKN ORLEN. Spółka zapewnia także transfer eParagonów wygenerowanych przez terminale PKN ORLEN do KIR.

KIR, jako partner technologiczny udostępnia swój HUB dla usługi i pośredniczy w przekazaniu eParagonu do PKO Banku Polskiego, który ostatecznie prezentuje eParagon klientowi z wykorzystaniem bankowości internetowej.

Zgodnie z założeniami, pilotaż usługi potrwa do końca 2019 r. 

Na obecnym etapie prac, eParagon nie zastępuje paragonu fiskalnego.

Jego wystawca nadal jest zobowiązany do drukowania i wydania go klientowi w formie papierowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami fiskalnymi. Zakłada się, że dalszy rozwój usługi eParagon pozwoli w przyszłości na zrównanie elektronicznego paragonu z jego papierowym odpowiednikiem.

Oznacza to, że po wprowadzeniu eParagonu do powszechnego użycia, korzystanie z tego rozwiązania  skróci czas transakcji i ułatwi  zarządzanie historią zakupów. Ponadto, przechowywanie elektronicznych paragonów na koncie zapewni łatwość ich gromadzenia i wyszukiwania, a w razie potrzeby dostęp do nich w postaci pliku pdf lub wydruku. Zredukuje też problemy związane z trwałością druku termicznego czy ryzykiem zgubienia tradycyjnego potwierdzenia zakupu.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: