Era o podwyżce gwarancji bankowych

Newsy
Opinie: 2
era_logo.gif

Zmiany przedstawione przez Ministerstwo Łączności w dokumentacji przetargowej z dnia 2 listopada br. są obecnie analizowane, lecz nie spełniają oczekiwań operatora Era GSM . Podwyższenie kwoty gwarancji bankowych wymaganych od podmiotów startujących w przetargu UMTS z 20 mln EURO do 130 mln EURO jest nieuzasadnione. Interesującym pozostaje fakt, iż kwota gwarancji uległa zmianie a same warunki uruchomienia gwarancji nie zmieniły się w zasadniczy sposób. Kwota ta jest bardzo wysoka i ponad 6-krotnie większa od zakładanej w pierwotnej wersji dokumentacji. Dodatkowym elementem, który wywołuje obawy jest brak wzoru koncesji UMTS, który podmioty zainteresowane koncesją miały otrzymać od Ministerstwa Łączności w dniu 02.11.2000. W dalszym ciągu operatorzy GSM nie znają swoich praw i obowiązków, wynikających z podstawowego dokumentu , będącego przedmiotem przetargu - koncesji na system UMTS. Warunki te powodują, że skonstruowanie wiarygodnego planu biznesowego staje się coraz trudniejsze dla ubiegających się o koncesje podmiotów.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: