GfK Polonia twierdzi, że wie gdzie warto dobudować stacje bazowe

Newsy
Opinie: 10
Opinie: 10

GfK Polonia posługując się danymi statystycznymi od operatora systemu Yanosik zebranymi w okresie od 10 kwietnia do 1 maja 2016 r. ustaliła siłę sygnału poszczególnych sieci mobilnych w Polsce z uwzględnieniem liczby zamieszkującej tam ludności oraz jej potencjału mierzonego Wskaźnikiem Siły Nabywczej GfK. Ogólna Siła Nabywcza GfK definiuje całkowitą wartość towarów i usług, jakie ludność zamieszkała w wybranym obszarze może nabyć w ciągu roku. Inaczej mówiąc, ogólna siła nabywcza ilustruje potencjał nabywczy, jakim dysponuje ludność zamieszkała w analizowanym obszarze w określonym czasie.

Badany teren został podzielony na 984 mikroobszarów o boku ok. 610 m x 790 m. W analizie uwzględniono wyłącznie te z nich, na których zalogowano się do BTS-ów co najmniej 100 razy. Mierzono siłę sygnału dla wszystkich operatorów na skali ciągłej od 0 do 31,99, na której 14 oznacza optimum. W wyniku badania określono dostępność optymalnego sygnału dla każdego operatora w poszczególnych lokalizacjach oraz potencjał rozwoju i poprawy jakości usług w mikroobszarach, w których siła nabywcza jest wyższa od średniej.

Wyniki badania potwierdzają, iż na terenie Polski istnieją obszary niedopasowania jakości sygnału sieci komórkowych i potencjału konsumenckiego. Badając przykładowo wybrany rejon południa Polski (analizie poddano dane dla Bielska-Białej i okolic), obie firmy udowodniły, iż około 2/3 mikroobszarów dysponuje niższą od optymalnej jakością sygnału.

Aby wskazać lokalizacje z najwyższym potencjałem dalszego rozwoju sieci, dla każdego z mikroobszarów obliczono wartość Siły Nabywczej GfK na mieszkańca. Okazuje się, że największe zapotrzebowanie na dalsze unowocześnienie sieci istnieje w rejonach przedmieść i w strefach podmiejskich, co stanowi około 1/5 badanego obszaru. Siła sygnału wybranego operatora na całym badanym obszarze była w ponad 1/3 podobszarów nieskorelowana z potencjałem siły nabywczej. Zjawisko to występowało także w centrum Bielska-Białej.

[Mapa] Siła sygnału telefonii mobilnej vs Siła Nabywcza GfK - okolice Bielska Białej

[Mapa] Siła sygnału wybranego operatora telefonii mobilnej vs Siła Nabywcza GfK - okolice Bielska Białej

Opinie:

Opinie archiwalne (10):

Komentuj

Komentarze / 10

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  ReVOLTEa pisze: 2018-01-19 11:41
  Dobra robota. Niech operatorzy poprawiają zasięg a szczególnie Orange ma tylu w tej kwestii.
  31
 • Users Avatars Mini
  gość pisze: 2018-01-19 13:40
  Orange ma 10000 stacji wyposażonych i ustandaryzowanych czego skansen plusa nigdy mieć nie będzie. Plus bardzo do tyłu obecnie, najgorsze parametry transferu, najwyższe pingi, stare radiolinie na niemodernizowanych od lat stacjach. Plus to skansen technologii.
  -257
 • Users Avatars Mini
  Konor pisze: 2018-01-19 15:16
  Białych plam praktycznie nie ma a to co jest to może zostać. Dużo jeżdżę i nie narzekam na zasięg, szczególnie Plus ma dobry poza miastami.
  -6
 • Users Avatars Mini
  Ha pisze: 2018-01-19 15:56
  Ten szczeniak jadwiga tutaj minusuje
  -16
 • Users Avatars Mini
  Iphoneski pisze też jako ReVOLTEa pisze: 2018-01-19 19:09
  no i gitara, teraz gfk polonia niech sie dzieli swoimi spostrzezeniami z opami a szczegolnie z plejem i plusem bo maja sporo do nadrobienia
  0
 • Users Avatars Mini
  ReVOLTEa pisze: 2018-01-19 19:18
  Też uważam, że to dobra inicjatywa. Różnimy się tylko tym, że ja uważam, że Orange ma tyłu w kwestii zasięgu.
  5
 • Users Avatars Mini
  gość pisze: 2018-01-20 08:21
  @up Do tyłu to ty jesteś z rozumem nieudolny podszywaczu. Już cię wywalili z telepolis, tam nie przechodzi podszywanie tak jak tutaj. Jesteś tak głupi że na to nawet nie ma skali. Żeby się pod kogoś podszywać to trzeba mieć rozum imbecylu.
  -444
 • Users Avatars Mini
  ReVOLTEa pisze: 2018-01-21 21:31
  Poprawa zasięgu jest ważnym wyzwaniem przed którymi stoją teraz operatorzy. Jedni mają mniejsze problemy z tym vide Plus a inni jak Orange niestety muszą nadrobić lata zastoju i stagnacji. Jest jednak światełko w tunelu więc szanse są.
  17
 • Users Avatars Mini
  ReVOLTEa pisze: 2018-01-21 21:35
  Jednak Play obrał dobra strategię wybierając roaming krajowy. Którykolwiek operator będzie poprawiał zasięg, to Play też ma lepszy zasięg. :)
  21
 • Users Avatars Mini
  Zwierzu pisze: 2018-01-25 11:10
  Fajne badanie ale Janosik nie jest zbyt adekwatny - nikt raczej nie włącza Janosika jadąc do szkoły czy sklepu więc ma dane tylko z dróg tranzytowych. Myślę że operatorzy mają dokładne dane ja to wygląda w poszczególnych obszarach tylko poprawa jest niestety mocno kosztowna.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: