Globalstar w Polsce

Newsy
Opinie: 1
TE.SA.M. i Telekomunikacja Polska S.A. podpisały 3 listopada 2000 list intencyjny dotyczący świadczenia usług personalnej łączności satelitarnej systemu Globalstar w Polsce. Strony wyraziły wolę podjęcia wspólnych działań celem rozpoczęcia świadczenia usług satelitarnej łączności ruchomej systemu Globalstar na terytorium Polski; Telekomunikacja Polska S.A. będzie wypełniać rolę operatora telekomunikacyjnego dla usług systemu Globalstar świadczonych na terytorium Polski; PTK Centertel stanie się pierwszym i wiodącym dostawcą (service providerem) usług systemu Globalstar na terytorium Polski; Globalstar jest cyfrowym systemem telekomunikacyjnym bazującym na konstelacji 48 satelitów Low-Earth-orbiting (LEOs) oraz kilkudziesięciu naziemnych stacji dostępowych, które stanowią interfejs z naziemnymi sieciami telekomunikacyjnymi. System Globalstar oferuje wysokiej jakości usługi telefoniczne praktycznie w każdym miejscu na ziemi. Dostępny jest poprzez przenośne, komórkowe oraz stacjonarne terminale. Dostarcza konkurencyjny cenowo pakiet wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych takich jak połączenia głosowe, transmisja krótkich wiadomości SMS, poczta głosowa, przekierowanie rozmów oraz identyfikacja rozmówcy. Globalstar sprawdza się szczególnie na terytoriach słabo pokrytych systemami stacjonarnymi i komórkowymi albo na obszarach pozbawionych jakichkolwiek sieci telekomunikacyjnych. TE.S.A.M. (Télécommunications par Satellites Mobiles), wspólne przedsięwzięcie France Telecom i Alcatela posiada wyłączne prawo do działania jako dostawca usług Globalstar w 31 krajach w Ameryce Południowej, Europie, Afryce, na Środkowym Wschodzie i w Azji.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: