Hyperion ma 55 tys. klientów

Newsy
Żródło: HYPERION
Opinie: 2
Opinie: 2

Po czterech miesiącach od debiutu na GPW Grupa Kapitałowa Hyperion dokonała 25 transakcji akwizycji sieci w 18 miastach, rozszerzając zasięg swojego działania o 10 nowych ośrodków. Liczba abonentów spółki zwiększyła się o 20 tys. osób i obecnie sięga 55 tys.

Od sierpnia skład Grupy Kapitałowej Hyperion poszerzył się o trzy nowe spółki – Intelink z Torunia, w której Hyperion nabył 100% udziałów, Datanet z Rzeszowa (90% udziałów) oraz Telprojekt z Lublina (85% udziałów). Spółki, w których Hyperion stał się podmiotem dominującym, są operatorami na terenie Torunia, Bydgoszczy, Chełmu i Rzeszowa. Przejęcia zwiększyły zasięg działania Grupy Kapitałowej Hyperion w rejonie Polski północnej i umocniły jej pozycję na wschodzie kraju. Grupa zwiększyła także udziały w innych kontrolowanych już przez siebie spółkach: Ramtel z Krakowa (z 53% do 71%) oraz Metronet (z 51% do 95%).

Celem realizowanej przez Hyperion strategii jest stworzenie jednej z głównych na polskim rynku grup niezależnych dostawców usług telekomunikacyjnych. Firma realizuje ją zarówno poprzez ekspansję geograficzną – przejmując kolejne spółki – jak i poprzez zagęszczanie sieci abonentów na obsługiwanych już obszarach, co pozwala na obniżenie średniego kosztu dostępu do sieci na jednego abonenta - a dzięki temu – poprawę rentowności.

Spółka rozpoczyna współpracę z firmą NTT System w zakresie sprzedaży dedykowanych dla usług internetowych komputerów NTT System Hyperion. Będą one dostępne tylko w ramach usług sieci Hyperion. Miesięczna opłata za dostęp do Internetu i używanie sprzętu będą mieściły się na poziomie znacznie niższym niż typowa rata za sam identyczny komputer. Hyperion przewiduje, że w ciągu kolejnych dwóch lat będzie mógł w ten sposób zwiększyć ilość aktywnych gniazdek internetowych
o ok. 50 - 80%.

Strategia rozwoju spółki zakłada też zwiększanie zyskowności poprzez rozwój nowych usług, które umożliwiają zwiększanie jednostkowych przychodów abonamentowych. Hyperion rozpoczyna współpracę z firmą Cinem@n w zakresie serwisu VoD (Video On Demand) – umożliwiającego zamówienie i obejrzenie filmów przez Internet.

Spółka rozwija także usługę „inteligentnej telefonii” pod własną nazwą TelIn we współpracy z GTS Energis. Umożliwi ona użytkownikom redukcję kosztów rachunków telefonicznych o ok. 40% bez konieczności zakładania łącza internetowego i posiadania komputera.

Skuteczna realizacja strategii przekłada się na wzrost wyników finansowych. Po trzech kwartałach 2006 roku spółka zwiększyła sprzedaż o 40%, wobec odpowiedniego okresu ubiegłego roku, osiągając skonsolidowane przychody rzędu 13,5 mln zł. Zysk netto, liczony narastająco, wzrósł o 176%, do kwoty 2,3 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej przekroczył 3 mln zł, zwiększając się o 266%. Zysk EBITDA podwoił się do poziomu 4,5 mln zł (poprzednio – 2,2 mln zł). Tylko III kwartale 2006 roku zysk netto Grupy Kapitałowej sięgnął 1 mln zł, a przychody ze sprzedaży przekroczyły 5 mln zł.

Istotnej poprawie uległy wskaźniki rentowności: spółka podwoiła rentowność netto do poziomu 17,14%, rentowność EBITDA zwiększyła się z 22,42% do 33,40%, a wskaźnik rentowności aktywów ROA z 6,21% do 9,66%. Zysk na akcję zwiększył się, w porównaniu do odpowiedniego okresu ubiegłego roku, z 0,13 zł do 0,20 zł.

Prognozy finansowe spółki przewidują na koniec roku trzykrotny wzrost zysku netto - do ponad 3,5 mln zł oraz dwukrotne zwiększenie rentowności EDITDA (do 6,5 mln zł) w porównaniu do roku ubiegłego.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: