Idea głównym sponsorem kampanii "Parki narodowe - Idea dla Ziemi"

Newsy
Żródło: Idea
Opinie: 0

W czerwcu br. PTK Centertel wspólnie z Fundacją Komunikacji Społecznej oraz Fundacją Nasza Ziemia zorganizuje kampanię "Idea dla Ziemi - Parki Narodowe".

Na terenie Polski istnieją 22 prawnie chronione parki narodowe, w tym Tatrzański Park Narodowy -najbardziej uczęszczany (miliony gości rocznie) oraz Park Białowieski - jedyna w Europie puszcza dziewicza.  Parki te przeżywają co roku zalew turystów, którzy często nie przestrzegają podstawowych zasad obcowania z przyrodą- zachowania ciszy, czystości ścieżek etc. Wynika to z braku identyfikacji z miejscem, za które ponosi się wspólną odpowiedzialność. Przez wiele lat  w Polsce panowała przekonanie, że wspólne to niczyje, niestety postawa ta utrzymała się w odniesieniu do chronionej w parkach przyrody. Kampania będzie zachęcała turystów do właściwych zachowań na terenie parków oraz będzie wspierać proekologiczne postawy w kontakcie z naturą.

W Polsce znanych jest zaledwie kilka Parków Narodowych. Istnieje wiele, o których Polacy nie wiedzą, mimo iż są one bardzo ciekawymi i alternatywnymi przestrzeniami, w których można spędzać wolny czas z pożytkiem dla siebie, swojego samopoczucia i zdrowia.  Dlatego drugim przekazem kampanii będzie zachęta do aktywnego wypoczynku na łonie natury, na terenach pięknych, często niedostatecznie jeszcze poznanych.

Przeprowadzana w przedwakacyjnym okresie akcja IDEA DLA ZIEMI stawia sobie za cel promocję "ideologii" parków narodowych jako miejsc szczególnie cennych, ale żywych - nie muzeów i zamkniętych rezerwatów lecz terenów, gdzie człowiek może w pełni korzystać dobrodziejstw natury. Drugim ważnym aspektem kampanii jest promocja proekologicznego zachowania w parkach narodowych człowiek może czerpać z Natury, ale tylko za cenę przestrzegania zasad poszanowania praw i potrzeb zwierząt oraz roślin. W perspektywie długofalowej  naszym celem jest wypromowanie podejścia, że "nie tam jest czysto, gdzie się sprząta, lecz tam, gdzie się nie śmieci".

W ramach kampanii odbył się konkurs wśród wybranych przez Fundację Komunikacji Społecznej agencji reklamowych doświadczonych w dziedzinie reklamy społecznej na projekt wizualny kampanii. W czerwcu ruszą kampania billboardowa (lokalizacje: na większych dworcach: Warszawa, Karków, Wrocław, Poznań; na dworcach ważnych dla ruchu turystycznego np. Zakopane; przy trasach wjazdowych na tereny parków; przy trasach wyjazdowych z miast; przy parkach), kampania telewizyjna we współpracy z MTV Polska, kampania radiowa we współpracy z RMF FM i Radiostacją, kampania bezpośrednia we współpracy z dyrekcją Parków Narodowych (bilety, pocztówki, nalepki etc.). Grupę docelową stanowić będą młodzi ludzie z różnych grup kulturowych i subkultur, których łączy zbliżony wiek (16 -25) oraz potrzeba niezależności  i aktywnego wypoczynku. Kampania odbędzie się pod hasłem "POCZUJ. SZANUJ. PÓKI SĄ."

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: