Grupa Iliad przejmuje PLAY!

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Francuski Iliad chce przejąć PLAY!

10 sierpnia 2020 r. Rada Dyrektorów PLAY  otrzymała od francuskiego operatora Iliad wstępną niewiążącą ofertę w związku z potencjalną transakcją nabycia 100% pozostających w obrocie akcji w spółce w drodze wezwania na sprzedaż akcji.

Rada Dyrektorów zdecydowała się udostępnić Iliad oraz jej doradcom kluczową dokumentację dotyczącą spółki oraz całej grupy kapitałowej ze względu na rozpoczęcie badania due diligence.

21 września 2020 roku Grupa iliad złożyła ofertę przejęcia 100% akcji Play Communications.

W ramach powyższej oferty iliad zawarł wiążące porozumienie z dwoma głównymi udziałowcami PCSA, zapewniające przejęcie pakietu kontrolnego PCSA wynoszącego 40,2% akcji. Złożona oferta zapewni iliad większościowy udział miejsc w Radzie Dyrektorów PCSA. Bazując na niezależnej opinii J.P. Morgan, Rada Dyrektorów PCSA zaakceptowała cenę zaoferowaną przez iliad oraz jednogłośnie zagłosowała za jej przyjęciem. Złożona oferta będzie wymagała teraz zgody Komisji Europejskiej.

 

Dziś ogłoszono wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 254.225.491 akcji po cenie 39 zł za jedną akcję i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 

Oznacza to wycenę PLAY na poziomie przekraczającym 9.9 mld zł.

Grupa iliad zatrudnia 11 000 pracowników oraz ma 26 milionów klientów we Francji i Włoszech. Iliad we Francji ma MVNO Free Mobile. Firma w 2014 r. bez powodzenia próbowała przejąć większościowy pakiet w amerykańskim T-Mobile. Działa także we Włoszech jako Iliad Italia, w Izraelu jako Golan Telecom i w Irlandii jako eir. Głównym udziałowcem firmy jest francuski miliarder Xavier Niel. Szefem całej grupy jest obecnie Thomas Reynaud.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione podobieństwa i korzyści, Zarząd Play pozytywnie podchodzi do oferty złożonej przez iliad. Widzimy przed nami wiele ekscytujących wyzwań na polskim rynku, takich jak: rozwój technologii 5G, wdrożenie oferty sieci szerokopasmowej, rozwój usług chmurowych oraz zaproponowanie nowego podejścia do telewizji. Cieszymy się, że będziemy mogli podjąć te wyzwania z naszym nowym przyszłym udziałowcem - powiedział Jean-Marc Harion, prezes zarządu Play.

Play i iliad mają wiele wspólnego. Obie firmy weszły na ustabilizowane rynki telekomunikacji jako nowe podmioty kwestionując status quo, wprowadzając innowacyjne i proste oferty, które były w najlepszym interesie klientów. Dlatego też połączenie sił obu firm jest logicznym biznesowo ruchem. Po dokonaniu tej transakcji Play wkracza w nowy rozdział. Dokonania zespołu Play na rynku usług mobilnych są doskonałym fundamentem do dalszego rozwoju, w szczególności w segmencie stacjonarnych usług szerokopasmowych i ultra-szybkich usług szerokopasmowych, co do których iliad wniesie swoje doświadczenie. Cieszymy się, że iliad wkracza na polski rynek. - powiedział Thomas Reynaud, prezes zarządu Grupy iliad.

Tak PLAY argumentuje zalety potencjalnej transakcji przejęcia:

  • Play i iliad wyróżniają się nieszablonowym podejściem do rynku telekomunikacyjnego. Obie firmy podjęły wyzwanie zrewolucjoanizowania rynków telekomunikacyjnych, na które weszły dając klientom wolność wyboru w dostępie do usług cyfrowych.
  • Play i iliad mają wspólne DNA. Obie firmy posiadają silne marki oparte o wyraźne pozycjonowanie stosunku wartości do ceny. Innowacyjność, prostota i odpowiedzialność są podstawą strategii firm.
  • Play i iliad mają tę samą historię. Obie firmy weszły na swoje ustabilizowane rynki telekomunikacyjne jako ostatni gracze. Od tamtej pory rozwijały się niezwykle szybko i obu udało się zostać liderami na swoich rynkach, zachowując wciąż filozofię bycia challengerami.
  • Play i iliad wyznają podobne wartości. Obie firmy wyznają wartości takie jak przedsiębiorczość i pasja w działaniu, jednocześnie stosując podejście „can do” w realizacji swoich celów.
  • Play i iliad mają wiele doświadczeń, którymi mogą się dzielić oraz wiele synergii, które mogą osiągnąć, a dotyczą one między innymi: najbardziej efektywnej struktury kosztów w sektorze telekomunikacyjnym, elastyczności biznesowej, kreatywności oraz dynamiki działania.

 

iliad

iliad

iliad

iliad

iliad

 

 

 

 

 

 

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: