INEA dostała nową linię kredytową - ponad 400 mln złotych na budowę światłowodów

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
INEA dostanie ponad 400 mln złotych na budowę światłowodu

INEA oraz spółki z nią powiązane podpisały umowę zmieniającą do umowy kredytowej zawartej w marcu 2018 r.

Na jej podstawie otrzymały one dodatkowe finansowanie w kwocie ponad 400 mln złotych.

W czwartek (30.01.2020 r.) doszło do podpisania umowy zmieniającej (do umowy kredytowej z marca 2018 r.) pomiędzy INEA i spółkami powiązanymi oraz konsorcjum finansującym. Dzięki temu spółki zwiększyły dostępne finansowanie o ponad 400 mln złotych, jednocześnie dostosowując zapisy zawarte w umowie z 2018 r. do swoich planów inwestycyjnych. 

INEA i spółki powiązane otrzymają finansowanie od konsorcjum, w skład którego weszło osiem podmiotów: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1.

Doradcami w procesie byli – w zakresie finansowym: Evercore Partners International LLP oraz w zakresie prawnym: Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy. 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: