Parkiet: Solorz chce mieć portal

Newsy
Opinie: 0
Dziennik Parkiet podał, że Grupa Cyfrowy Polsat złożyła ofertę na zakup Interii.

Dziennik Parkiet podał, że Grupa Cyfrowy Polsat złożyła ofertę na zakup Interii.

Ofertę na przejęcie portalu złożyła jedna ze spółek z grupy Cyfrowy Polsat.

Wśród potencjalnych zainteresowanych wymieniana była także Agora i Wirtualna Polska.

Pełny komunikat giełdowy:

„Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”; „Cyfrowy Polsat”) informuje o powzięciu w dniu 16 marca 2020 r. przez Zarząd Spółki informacji o decyzji podjętej przez Zarząd spółki zależnej Telewizja Polsat dotyczącej złożenia oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia.

Złożenie przedmiotowej oferty dotyczy rozważanego nabycia przez Telewizję Polsat 100% udziałów w spółce Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („GIGO”) oraz praw i obowiązków komandytariusza w Grupa Interia.pl Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie („GIKO”). Nabycie tych spółek będzie skutkowało nabyciem wyłącznej kontroli nad spółkami z Grupy Interia, tj. GIGO, GIKO, Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Mobiem Polska sp. z o.o. oraz Mobiem Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (łącznie „Grupa Interia”).

Podmiotami sprzedającymi spółki należące do Grupy Interia są Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH („Sprzedający”). Wybór oferty złożonej przez Telewizję Polsat będzie skutkował dalszymi negocjacjami mającymi na celu nabycie Grupy Interia przez Telewizję Polsat od Sprzedających. Cena oraz ostateczne warunki mogą podlegać dalszym negocjacjom.

Spółka zaznacza, że proces negocjacji jest na wczesnym etapie, a ich wynik oraz prawdopodobieństwo ich pozytywnego zakończenia są niepewne.

Spółka będzie informować o kolejnych etapach procesu negocjacji pomiędzy Telewizją Polsat a Sprzedającymi w odrębnych raportach bieżących.”

 

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: