Solorz przygotowuje się do końca tradycyjnej telewizji - Interia w Grupie CP za 422 miliony zł

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Interia w Grupie CP za 422 miliony zł

30 kwietnia 2020 r. Telewizja Polsat zawarła z Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH przedwstępną umowę nabycia Grupy Interia.pl.

Stronami tej umowy są również: Cyfrowy Polsat, będący gwarantem zobowiązań Telewizji Polsat oraz Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH.

Po spełnieniu się warunku zawieszającego przewidzianego w Umowie Przedwstępnej Telewizja Polsat przejmie kontrolę nad spółkami z Grupy Interia, tj. GIGO, GIKO, Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Mobiem Polska sp. z o.o. oraz Mobiem Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (łącznie „Grupa Interia”), jak również pośrednim nabyciem udziałów reprezentujących 16,67% kapitału zakładowego spółki Polskie Badania Internetu.

Cena sprzedaży udziałów wyniesie 422 miliony zł.

Zamknięcie Transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunku zawieszającego w postaci uzyskania przez Telewizję Polsat zgody UOKiK. Umowa ulegnie rozwiązaniu w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2020 r. nie dojdzie do spełnienia się warunku zawieszającego, chyba że strony postanowią inaczej.

Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 150 mln PLN, jeżeli pomimo spełnienia warunku zawieszającego, odpowiednio, Telewizja Polsat lub sprzedający, z przyczyn od siebie zależnych, nie przystąpią do zamknięcia transakcji.

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Telewizji Polsat.

Z usług Grupy Interia co miesiąc korzysta ponad 16 mln realnych użytkowników, a ilość odsłon stron Grupy w sieci przekracza miesięcznie 1,3 miliarda.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: