Prawie w całej Polsce zwolnił internet mobilny i przyspieszył stacjonarny

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Prawie w całej Polsce zwolnił internet mobilny i przyspieszył stacjonarny

UKE po raz czwarty zbadało w jaki sposób dostawcy usług internetowych prezentują informacje o jakości świadczonych usług, w szczególności informacje o prędkościach pobierania i wysyłania danych.

Niektóre dane za 2020 rok znacząco odbiegają od podawanych w latach ubiegłych i wynikają z innych zachowań użytkowników takich jak praca zdalna, zdalne nauczanie, zwiększone zapotrzebowanie na usługi streamingowe. Jest to spowodowane nadzwyczajną sytuacją, jaka panuje od momentu pojawienia się pandemii związanej z wirusem SARS-CoV-2.

Analiza przestrzegania na polskim rynku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 w zakresie otwartego internetu (Rozporządzenia NN) obejmuje okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. 

Wyniki pomiarów jakości usług wykazują wyraźny (względem poprzednich lat objętych monitoringiem) wzrost prędkości transmisji danych, świadczy o tym wzrost liczby pomiarów, których wyniki prędkości pobierania znajdują się w przedziałach z zakresu 30-100 Mb/s i powyżej 100 Mb/s.

Wykres 1

Na przestrzeni pięciu lat zauważalna jest wyraźna tendencja wzrostowa średniej prędkości transmisji danych w obu kierunkach. Średnie wartości opóźnienia są na podobnych poziomach, a w bieżącym roku widoczny jest znaczący spadek.

Wykres 2

W ciągu czterech lat (2016 – 2019) w sieciach ruchomych u większości dostawców usług IAS obserwuje się tendencję wzrostową średnich prędkości strumieni danych w obu kierunkach. Dane dla roku 2020 są nietypowe z uwagi na inne zachowania użytkowników względem lat poprzednich ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce (walka z SARS-CoV-2). Zwiększony ruch w sieciach mobilnych przełożył się na brak zmiany średniej wartości prędkości pobierania i nieznaczny spadek średniej prędkości wysyłania danych. Średnie opóźnienie oscyluje około 50 ms. W przypadku korzystania z usług w samej technologii LTE, średnia wartość opóźnienia oscyluje około 41 ms dla lat 2016 – 2019 i 35 ms dla roku 2020.

Wykres 3

W przypadku pomiarów realizowanych za pośrednictwem przeglądarki w kierunku do użytkownika uzyskane wyniki świadczą o tym, że na przestrzeni czterech lat nastąpił wyraźny wzrost udziału prędkości w kierunku do użytkownika (download) z zakresu 30-100 Mb/s oraz z zakresu powyżej 100Mb/s. Ten kierunek zmian jest zgodny ze wzrostem udziału technologii światłowodowych w sieciach stacjonarnych.

Wykres 4

W przypadku pomiarów realizowanych za pośrednictwem przeglądarki w kierunku do użytkownika uzyskane wyniki świadczą o tym, że na przestrzeni pięciu lat nastąpił wyraźny wzrost udziału prędkości w kierunku do użytkownika (down) z zakresu 30-100 Mb/s oraz z zakresu powyżej 100Mb/s. Ten kierunek zmian jest zgodny ze wzrostem udziału technologii światłowodowych w sieciach stacjonarnych. Podobne tendencje odnotowano w przypadku pomiarów realizowanych za pomocą aplikacji w sieciach mobilnych. Ten kierunek zmian jest zgodny ze wzrostem udziału technologii LTE w sieciach ruchomych. Jest to pozytywny sygnał w kontekście realizacji w Polsce Agendy Cyfrowej 20208 . Dane dla sieci mobilnych z uwagi na inne zachowania użytkowników względem lat poprzednich ze względu na sytuację epidemiczną (walka z SARS-CoV-2) są odmienne i wskazują na występujące duże obłożenie ruchem sieci mobilnych.

Wykres 5

Średnie wartości prędkości pobierania danych (download) w sieciach stacjonarnych na terenie całego kraju są zbliżone. W kwietniu br. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego we wszystkich województwach odnotowano wzrost średniej prędkości w kierunku pobierania danych (2,4-42,7%). Największy przyrost średniej prędkości pobierania danych został osiągnięty w województwie małopolskim. Podobną tendencję stwierdzono we wszystkich województwach odnośnie średniej prędkości w kierunku wysyłania danych (6,2-41,1%). Ponadto we wszystkich województwach odnotowano spadek średniej wartości opóźnienia strumieni danych (16,7-33,3%).

Wykres 6

Średnie wartości prędkości pobierania danych w sieciach ruchomych na terenie całego kraju są zbliżone. W stosunku do kwietnia 2019 roku w większości województw odnotowano spadek średniej prędkości w kierunku pobierania danych od 0,9% do 9,13%. Największy spadek średniej prędkości pobierania został osiągnięty w województwie mazowieckim. Dla kierunku wysyłania te spadki prędkości są mniej podobne i wynoszą od 1,07% do 12,23% z wyjątkiem województwa podlaskiego, gdzie odnotowano wzrost o 12,1%. We wszystkich województwach stwierdzono spadek średniej wartości opóźnienia strumieni danych od 7,33% do 21,74%. W kwietniu 2020 roku udział pomiarów wykonanych w technologii LTE wyniósł 87% z wszystkich pomiarów wykonanych w sieciach ruchomych przy pomocy aplikacji mobilnej. W kwietniu 2019 roku udział ten wynosił 84%, kwietniu 2018 roku 74%, w kwietniu 2017 roku 69%, a w kwietniu 2016 wynosił 56 %. Może to świadczyć o wzroście wykorzystania technologii LTE do transmisji danych w sieciach ruchomych, co przekłada się bezpośrednio na wzrost jakości usług.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: