Jest rebranding w Grupie T-Mobile Polska

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Jest rebranding w Grupie T-Mobile Polska

T-Systems Polska od lutego 2024 roku zmienia nazwę na T-Mobile Polska Business Solutions.

Zmiana nazwy jest częścią strategicznego procesu integracji spółki z T-Mobile Polska, mającego na celu wzmocnienie pozycji firmy na rynku jako dostawcy kompleksowych rozwiązań biznesowych.

Nie wpłynie ona na istniejące umowy z klientami, a ich ciągłość biznesowa zostanie zachowana.

Naszą ambicją jest zostać niekwestionowanym liderem rynku transformacji cyfrowej w biznesie – powiedział Mariusz Chochołek, Prezes Zarządu T-Mobile Polska Business Solutions.

Zmiana dotyczy wyłącznie nazwy spółki – wszystkie inne dane (w tym numer NIP, KRS, adres siedziby czy numery kont bankowych) pozostają bez zmian. Zmiana nazwy spółki nie wpływa na zawarte dotychczas umowy. Spółka T-Mobile Business Solutions pozostaje ich stroną, a treść umów nie podlega modyfikacji wskutek wspomnianej zmiany.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: