Wszystko o kartach płatniczych w Polsce - dane za II kw. 2019 r.

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Wszystko o kartach płatniczych w Polsce

NBP podało statystyki dotyczące kart płatniczych w Polsce. Najnowsze prezentowane dane dotyczą II kw. 2019 r.

Na koniec II kwartału 2019 r. znajdowało się na rynku polskim 42,1 mln kart płatniczych, to jest  o 404 tys. kart więcej niż w marcu br. (wzrost o 1%).

Podstawową kategorią kart w Polsce są karty debetowe (79,6%). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 33,5 mln szt. i zwiększyła się o 380 tys. (wzrost o 1%). Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (13,9%), których łączna liczba wyniosła w Polsce 5,83 mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni II kwartału 2019 r. zmniejszyła się o 34 tys. (spadek o 0,6%).

Charakterystycznym zjawiskiem obserwowanym na rynku polskim jest dalszy wzrost liczby kart zbliżeniowych. Na koniec czerwca 2019 r. w Polsce było ich 36,1 mln szt. Na przestrzeni kwartału liczba kart zwiększyła się o 698 tys. szt. Na koniec II kwartału 2019 r. udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych osiągnął poziom 85,7% (w poprzednim kwartale było to 84,9%).

Według danych z banków, w II kwartale 2019 r. odnotowano wzrost liczby oraz wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych. Przeprowadzono 1,6 mld transakcji kartami płatniczymi (wzrost o 15%) o łącznej wartości 200,8 mld zł (wzrost o 14%). W II kwartale 2019 r. pojedyncza transakcja dokonana przy użyciu karty płatniczej wynosiła średnio 124,7 zł (w poprzednim kwartale 125 zł). Karta płatnicza posłużyła klientom na przestrzeni kwartału do realizacji transakcji zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych średnio 38 razy na przestrzeni kwartału (w po- przednim kwartale 34 transakcje).

 

W II kwartale 2019 r. przy użyciu kart przeprowadzono 1,4 mld transakcji bezgotówkowych, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło wzrost o 15%. Transakcje bezgotówkowe stanowiły 89,1% łącznej liczby wszystkich transakcji kartami (pozostałe 10,9% wszystkich transakcji stanowiły transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, kas banku lub wypłaty sklepowe (cash back)). Wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 92,7 mld zł (co stanowi wzrost o 16% w porównaniu do poprzedniego kwartału). Karta płatnicza została wykorzystana do realizacji płatności bezgotówkowych średnio 34 razy (w poprzednim kwartale 30 razy). Pojedyncza płatność bezgotówkowa wynosiła średnio 64,6 zł (w poprzednim kwartale 64,1 zł).

 

Warto podkreślić, że liczba terminali w Polsce w ostatnich miesiącach stale wzrasta. Od końca grudnia 2017 r. (w ciągu ostatnich 18 miesięcy) przybyło 220 tys. dodatkowych urządzeń. Na koniec czerwca 2019 r. liczba terminali POS na rynku polskim wynosiła 853,2 tys., czyli w kwartale przybyło 31,1 tys. nowych urządzeń, co stanowi wzrost o 4%.

 

Warto podkreślić, że liczba terminali w Polsce w ostatnich miesiącach stale wzrasta. Od końca grudnia 2017 r. (w ciągu ostatnich 18 miesięcy) przybyło 220 tys. dodatkowych urządzeń. Na koniec czerwca 2019 r. liczba terminali POS na rynku polskim wynosiła 853,2 tys., czyli w kwartale przybyło 31,1 tys. nowych urządzeń, co stanowi wzrost o 4%.

 

Rozwój rynku akceptacji następuje także pod względem przystosowania do korzystania przez klientów z płatności zbliżeniowych. Na podstawie danych pozyskanych przez NBP od agentów rozliczeniowych, na koniec czerwca 2019 r. w Polsce było 853 tys. terminali akceptujących instrumenty płatnicze wyposażone w funkcję zbliżeniową. Warto podkreślić, że w Polsce wszystkie dostępne na rynku terminale POS są przystosowane do obsługi kart zbliżeniowych. Wskaźnik udziału terminali zbliżeniowych do wszystkich urządzeń typu POS od marca 2019 r. wynosi 100%. W II kwartale 2019 r. średnia wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej wyniosła 54 zł (w po- przednim kwartale wynosił 53 zł).

 

Agenci rozliczeniowi w II kwartale 2019 r. zrealizowali 1,4 mld transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 85,7 mld zł. W II kwartale 2019 r. zarówno liczba, jak i wartość transakcji była znacząco większa niż w kwartale poprzednim. Odnotowano w odniesieniu do liczby wzrost o 13% oraz w odniesieniu do wartości wzrost o 12%.

 

Odmienną kategorią płatności bezgotówkowych obsługiwanych przez agentów rozliczeniowych są płatności w Internecie. W II kwartale 2019 r. kartami płatniczymi w Internecie zrealizowano 25,5 mln transakcji, co w porównaniu do kwartału poprzedniego oznaczało wzrost o 3%. Wartość łączna transakcji w internecie opiewała na kwotę 3,3 mld zł, czyli była o 38 mln zł większa niż w kwartale poprzednim (wzrost o 1%).

 

Na koniec czerwca 2019 r. w Polsce było 22.808 bankomatów. Na przestrzeni II kwartału 2019 r. liczba bankomatów wzrosła o 140 urządzeń (wzrost o 0,6%). Trend spadkowy liczby bankomatów odnotowany we wcześniejszych okresach został zatrzymany. Transakcji wypłat z bankomatów było 163,4 mln, tj. nastąpił wzrost o 10% w porównaniu do kwartału poprzedniego. Łączna wartość wypłat wyniosła 88,1 mld zł, co w porównaniu do kwartału poprzedniego oznacza wzrost o 12%. Wzrosła liczba transakcji przypadająca średnio na jeden bankomat do poziomu 79 transakcji. Wy- płata w bankomacie średnio wynosiła 539 zł, czyli była wyższa niż w kwartale poprzednim (529 zł).

 

Na koniec czerwca 2019 r. placówek handlowo-usługowych, w których klienci mogli zrealizować usługę wypłaty sklepowej, było 223,2 tys. Na przestrzeni kwartału liczba tych placówek zwiększyła się o 11,8 tys. (wzrost o 6%). Natomiast klienci w II kwartale 2019 r. zainicjowali o 14% więcej transakcji wypłaty sklepowej w porównaniu do kwartału poprzedniego. I tak, zarejestrowano 5,1 mln wypłat na łączną kwotę 610 mln zł (wzrost o 14%). Pojedyncza wypłata sklepowa opiewała średnio na kwotę 120 zł.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: