Kolejne dziwne porozumienie, a fałszywe SMS-y nadal przychodzą

Newsy
Opinie: 0
Ważny krok w kierunku skutecznej walki z fałszywymi SMS-ami

Podpisane zostało porozumienie między NASK oraz Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej. Ma ono umożliwić skuteczniejsze zwalczanie procederu rozsyłania fałszywych wiadomości SMS, których celem jest nakłonienie odbiorcy do przekazania danych osobowych lub instalacji złośliwego oprogramowania.

Porozumienie ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników telefonii komórkowej poprzez ograniczenie zjawiska masowej wysyłki wiadomości SMS typu A2P (application-to-person, czyli rozsyłanych automatycznie przez specjalne narzędzia), które mają charakter phishingowy. 

KIKE występuje realnie w imieniu lokalnych operatorów telekomunikacyjnych z całej Polski, a także największych polskich integratorów komunikacji A2P.

W praktyce porozumienie polegać będzie na wdrożeniu dołączonego do niego Kodeksu dobrych praktyk:

  • bieżącą weryfikację linków w treści komunikatów A2P, 
  • korzystanie z przygotowywanej regularnie przez CERT Polska listy ostrzeżeń, zawierającej adresy stron internetowych wykorzystywanych do działań cyberprzestępczych,
  • blokowanie niezweryfikowanych lub weryfikowanie skróconych linków domen,
  • należytą weryfikację wiarygodności klienta usług komunikacji A2P,
  • współpracę z właściwymi organami w zwalczaniu cyberzagrożeń oraz ściganiu cyberprzestępców.

Podpisani pod porozumieniem integratorzy komunikacji A2P zobowiązują się również do:

  • blokowania komunikatów A2P zawierających odwołania do takich domen występujących na liście ostrzeżeń,
  • informowania NASK o innych domenach internetowych, wobec których stwierdzono podejrzenie wykorzystywania do działań cyberprzestępczych,
  • informowania NASK o treści komunikatów, które mogą stanowić nowy wzorzec treści wykorzystywanej do działań cyberprzestępczych,
  • korzystanie z wypracowanej w ten sposób bazy wzorców komunikatów A2P do blokowania niebezpiecznych wiadomości SMS.

Kolejnym krokiem w walce z tego typu przestępczością w internecie i sieciach komórkowych będzie wejście w życie ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, czyli tzw. ustawy antyspoofingowej.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: