Komputronik o 2020 - hitem kamerki, termometry, laptopy i tablety

Newsy
Opinie: 0
Grupa Komputronik podsumowuje mijające dwanaście miesięcy

W porównaniu z czasem sprzed lockdownu ruch w e-sklepach wzrósł o 26%, podczas gdy średnia globalna to 16%. Jak wynika z najnowszych danych firmy Tpay wartość obrotów w przypadku elektroniki wzrosła w okresie pandemii aż o 430%. W II kwartale liczba transakcji zwiększyła się względem pierwszych trzech miesięcy br. o imponujące 517%.

Komputronik podczas lockdown’u zwiększył liczbę sesji o 20%, a o 16% wzrosła liczba zamówień. Porównując rok do rok o 6% zwiększyła się liczba nowych użytkowników, a średnia wartość koszyka wzrosła o 45%. W wybranych kategoriach produktowych firma odnotowała nawet kilkusetprocentowy wzrost ruchu - największe w kategorii kamer internetowych - aż o 1 602% oraz termometrów medycznych – 622%, laptopów i komputerów - 45%. 

Jak wynika ze śródrocznego sprawozdania Spółki w okresie kwiecień – wrzesień 2020 firma osiągnęła 3,192 mln zł zysku netto. Szczegółowe dane za ostatni kalendarzowy kwartał 2020 r. Komputronik opublikuje pod koniec lutego, ale zwiększony ruch w sklepie internetowym oraz w salonach stacjonarnych w okresie przedświątecznym pozwala sądzić, że i ten okres spółka zakończy na plusie. Według wstępnych wyników w tym okresie firmie udało się osiągnąć przychody ze sprzedaży na poziomie 456,9 mln zł, co przekłada się na 9,2 mln zł zysku operacyjnego (1,8 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku).

 

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: