Konkurs Samsung Electronics Polska

Newsy
Żródło: Samsung
Opinie: 22

Samsung Electronics Polska zorganizował konkurs dla osób, które zakupiły telefon Samsung R200S lub R210S. Zasady konkursu są bardzo proste: wystarczy wymyśleć zabawną nazwę dla tych dwóch nowych terminali Samsunga. Do wygrania jest ponad 30 nagród:

 • Nagroda Główna - Telewizor Projekcyjny

 • Odtwarzacze DVD

 • Mini wieże

 • Kuchenki mikrofalowe

Kupon konkursowy

  

REGULAMIN KONKURSU "Telefon Samsung pod choinkę"

 1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie zabawnej nazwy dla telefonów komórkowych Samsung SGH- R200S i SGH-R210S

 2. Konkurs "Telefon Samsung pod choinkę" zwany dalej Konkursem, jest adresowany do wszystkich osób które spełniają następujące warunki:

  • są pełnoletnie

  • w okresie od 01.12.2001 do 15.01.2002 dokonały zakupu telefonu Samsung R200S lub Samsung R210S u jednego z polskich operatorów komórkowych.

  • prześlą na adres Samsung Electronics Polska Spółka z o.o.; Aleje Jerozolimskie 181; 02-222 Warszawa prawidłowo wypełniony kupon konkursowy wraz z uzupełnioną nową nazwą telefonu oraz numerem IMEI zakupionego aparatu

 3. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest Samsung Electronics Spółka z o.o.

 4. Czas trwania Konkursu:
  Konkurs rozpoczyna się dnia 01.12.2001 i trwa do dnia 15.01.2002 roku.

 5. Uczestnicy Konkursu: W Konkursie biorą udział osoby które spełnią warunki wymienione w punkcie 2 niniejszego regulaminu.

 6. W Konkursie uczestniczą jedynie Kupony Konkursowe zamieszczone w gazecie Super Express i na stronie www.samsung.com.pl, które wpłyną do Samsung Electronics Polska Spółka z o.o. do dnia 31.01.2002 roku. Kupony złożone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w dostarczeniu Kuponów Konkursowych przez pocztę.

 7. Udział w Konkursie jest wolny od opłat.

 8. Nadesłana nowa nazwa telefonu R200S i R210S musi być oryginalnym hasłem Autora - Uczestnika Konkursu. Autor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich, które mogą powstać w związku ze zgłoszoną do Konkursu nazwą, związanych z naruszeniem praw tych osób.

 9. Nadesłane kupony nie będą Uczestnikom zwracane.

 10. Kryteria wyboru zwycięzców:
  Przyznania nagród dokona Komisja powołana przez Fundatora nagród, tj. Samsung Electronics Polska Spółka z o.o.
  Komisja Konkursowa oceniać będzie zgłoszone hasła w terminie od dnia 4-02-2002 do dnia 5-02-2002.

 11. Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:

  • Telewizor projekcyjny Samsung 54" - 1 sztuka

  • Telewizor PLANO 29" w ramach oferty Samsung Electronics Spółka z o.o. - 4 sztuki

  • Odtwarzacz DVD w ramach oferty Samsung Electronics Spółka z o.o. - 5 sztuki

  • Mini Wieża - w ramach oferty Samsung Electronics Spółka z o.o. - 10 sztuk

  • Kuchenka mikrofalowa - w ramach oferty Samsung Electronics Spółka z o.o. - 10 sztuk

  W/w nagrody zostaną przesłane do Laureatów Konkursu bezpośrednio przez Fundatora nagród Samsung Electronics Spółka z o. o. w ciągu 1-go miesiąca od daty zakończenia konkursu. Koszty wysyłki ponosi Samsung Electronics Spółka z o.o.
  Wszelkie roszczenia dotyczące nagród, trybu i terminu ich przekazywania należy kierować do Samsung Electronics Spółka z o.o.

 12. Wyniki prac Komisji Konkursowej zostaną ogłoszone w gazecie Super Express w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, oraz na stronach internetowych : www.samsung.com.pl

 13. Autorzy nagrodzonych prac przekazują Organizatorowi prawa do bezpłatnego wykorzystywania na wszelkich polach, przez okres jednego roku od daty rozstrzygnięcia Konkursu, hasła konkursowego w celach promocyjnych, z zachowaniem pełnych praw autorskich.

 14. Nadesłanie w terminie Kuponu Konkursowego oraz spełnienie pozostałych warunków Konkursu oznacza akceptacje przez uczestnika niniejszego "Regulaminu Konkursu".

 15. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Samsung Electronics Polska Spółka z o.o., jak również członkowie ich rodzin.

 16. Nadzór nad przebiegiem konkursu.
  Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje Samsung Electronics Polska Spółka z o.o.

 17. Inne postanowienia
  Zwycięzca Konkursu może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny.
  W przypadku zrzeczenia się nagrody, nagroda ta automatycznie przechodzi na kolejnego zwycięzcę.
  Odpowiedzialność za skutki podatkowe Konkursu, zarówno dotyczące sytuacji podatnika jak i płatnika obciążają Organizatora i Fundatora nagród - Samsung Electronics Polska Spółka z o.o.

Opinie:

Opinie archiwalne (22):

Komentuj

Komentarze / 22

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: