Huawei przenosi zarządzanie swoimi usługami w chmurze dla klientów z Europy do specjalnej spółki w Irlandii

Newsy
Opinie: 0
Opinie: 0

W związku ze zmianami organizacyjnymi w grupie spółek Huawei wszystkie usługi HUAWEI Mobile Services (usługi w chmurze), zostaną przeniesione z HUAWEI Technologies Deutschland GmbH do Aspiegel Limited, spółki zależnej Huawei w Irlandii.

Aspiegel Limited będzie prowadziła globalną działalność oraz prace rozwojowe poza terytorium Chin kontynentalnych związane z kontami ID HUAWEI, aplikacją HUAWEI AppGallery, usługami HUAWEI Mobile Cloud, Filmy i Motywy.

Internetowe konta usług HUAWEI Mobile Services stworzone podczas rejestracji do usług Mobile Services zostaną przeniesione do Aspiegel Limited. Przeniesienie dotyczy następujących usług i aplikacji: ID HUAWEI, Motywy, HUAWEI Mobile Cloud oraz HiGame. Aspiegel, jako strona i administrator danych, będzie odpowiedzialna za stosunki użytkownikami oraz za zabezpieczenie danych. Aspiegel przejmie od HUAWEI Technologies Deutschland GmbH wszystkie zobowiązania prawne i obowiązki w kwestii stosunków z użytkownikami.

Wszystkie prawa użytkowników oraz zobowiązania Huawei zostaną przeniesione. Jeżeli użytkownik usług HUAWEI mieszka na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prawo narodowe będzie miało zastosowanie w przypadku, gdy stanowi wymaganą i silniejszą formę ochrony praw konsumenta. Zmiana ta dotyczy tylko usług HUAWEI Mobile Services. Nie ma ona wpływu na sposób korzystania z usług ani na rękojmię lub gwarancję posiadanego urządzenia.

Zmiana ta nie ma żadnego wpływu na kwestie związane z ochroną prywatności. Dane osobiste powierzone Huawei będą nadal przetwarzane w centrach danych na terenie Niemiec. Użytkownicy nie muszą wykonywać żadnych działań. Dodatkowo zostaną wprowadzone nowe usługi. Jedynie w przypadku rezygnacji z usług w wyniku zmiany, użytkownik musi usunąć konto ID HUAWEI.

Zmiana wejdzie w życie z dniem 23 lutego 2018. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia rezygnacji do 22 lutego 2018.

W wyniku rezygnacji konta i dane związane z ID HUAWEI, HiGame, Motywami oraz usługą HUAWEI Mobile Cloud, takie jak zdjęcia, kontakty i pliki zsynchronizowane z usługą Cloud oraz ich kopie zapasowe zostaną usunięte i nie będzie możliwości przywrócenia ich w przypadku utworzenia nowego konta ID HUAWEI. Użytkownik nie będzie miał możliwości korzystania z usług Mobile Services, dopóki nie utworzy nowego konta ID HUAWEI.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: