Last Minute SMS w Idei - komunikat

Newsy
Żródło: Idea
Opinie: 0

W sieci Idea dostępna jest nowa usługa Last Minute SMS. Nowa usługa polega na przesyłaniu SMSem, specjalnych limitowanych ofert LAST MINUTE wybranych renomowanych biur podróży (np. Scan Holiday). Z usługi korzystać mogą pełnoletnie osoby fizyczne będące abonentami sieci IDEA.

Zasady aktywacji, dezaktywacji, korzystania z usługi:
Usługa aktywowana jest poprzez wysłanie SMS-a o treści na numer 7355. Koszt wysłania SMS-a to 3 PLN netto. Użytkownik otrzyma SMS zwrotny z potwierdzeniem przystąpienia do serwisu oraz z hasłem potrzebnym do zakupu ofert limitowanych biura podróży. Usługa dezaktywowana jest poprzez wysłanie SMS-a o treści na numer 7355. Koszt wysłania SMS-a to 3 PLN netto.

Czas trwania usługi:
Od następnego dnia po wysłaniu SMS-a, przez okres minimum 30 dni, za wyjątkiem niedziel, użytkownik otrzymywał będzie minimum jednego SMS-a dziennie z ofertami wycieczek Last Minute biura podróży.

Oferty limitowane LAST MINUTE
Oferty limitowane - oznaczają specjalne oferty biura podróży dostępne dla zarejestrowanych użytkowników serwisu LAST MINUTES na specjalnych, jeszcze atrakcyjniejszych warunkach (specjalne rabaty, specjalne warunki itp.). Liczba miejsc jest ograniczona

Zasady rezerwacji wycieczek
Aby zarezerwować wycieczkę z oferty limitowanej należy zadzwonić z telefonu IDEA na numer podany w SMS informującym o promocji oraz podać hasło otrzymane SMS-em przy aktywowaniu usługi LAST MINUTE SMS. Pod tym samym numerem można również uzyskać informacje o innych dostępnych ofertach danego biura podróży (np. Scan Holiday) oraz złożyć rezerwację.

Promocja
Na stronie www.idea.pl znajduje się banner informujący o usłudze oraz przekierowujący na stronę internetową gdzie będą znajdować się regulamin oraz szczegółowe informacje na temat usługi Last Minute SMS. Aktywując serwis "Last Minute SMS" użytkownik wyraża zgodę na poddanie się przepisom Regulaminu. Dokonywanie rezerwacji oraz dokonywanie płatności za wycieczkę odbywa się zgodnie z odpowiednimi zapisami Ogólnych Warunków Świadczenia Usług danego biura podróży (np. Scan Holiday).

Reklamacje
Reklamacje związane z rozsyłanymi SMS-ami w ramach usługi Last Minute SMS zgłaszane będą do BOK PTK Centertel.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: