Polski producent telefonów - udało się utrzymać przychody, spada zyskowność, nadzieja w Meizu

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Polski producent telefonów Maxcom poinformował o swoich wynikach w 2017 r. 

Przychody spółki urosły minimalnie do 111,5 mln zł (wzrost o 2 proc. w ujęciu rok do roku).

W analizowanym okresie spółka osiągnęła 9,1 mln zł zysku netto, wobec 12,2 mln zł rok wcześniej

Zarząd spodziewa się poprawy wyników w 2018 roku.

Zanotowaliśmy wzrost sprzedaży w 2017 roku, pomimo negatywnych trendów rynkowych. W minionym roku pierwszy raz od 10 lat sprzedaż smartfonów i telefonów spadła w Europie o 3,5%, a na świecie o 0,5%. Obserwowaliśmy też wzmożoną konkurencję, która wymagała od nas zwiększenia nakładów marketingowych – mówi Arkadiusz Wilusz, prezes Maxcom

W 2017 roku sprzedaż krajowa odpowiadała za około 70% przychodów grupy. Wartość sprzedaży zagranicznej wzrosła o 46% do 33,4 mln zł w porównaniu do 2016 roku. Zarząd spodziewa się, że w związku z rozpoczynaniem działalności na kolejnych rynkach dynamika wzrostu sprzedaży zagranicznej będzie wyższa od krajowej również w kolejnych kwartałach.

Podstawowe dane finansowe za 2017 rok

 

 

2016 rok

 

2017 rok

 

Dynamika

Przychody (mln zł)

109,2

111,5

102%

Zysk operacyjny (mln zł)

16,9

11,6

68,6%

Marża operacyjna

15,5%

10,4%

67,1%

EBITDA

17,2

12

69,8%

Marża EBITDA

15,8%

10,8%

68,4%

Zysk netto (mln zł)

12,2

9,1

74,6%

Marża netto

11,2%

8,2%

73,2%

 

W 2017 roku Grupa Maxcom zanotowała wzrost kosztów operacyjnych, co jest związane przede wszystkim ze zwiększeniem aktywności marketingowej oraz sprzedażowej. Dodatkowo negatywny wpływ na rentowność Grupy wywarł spadek USD w stosunku do złotego.

Zysk operacyjny Grupy Maxcom wyniósł w 2017 roku 11,6 mln zł. Niższy zysk operacyjny znalazł też odzwierciedlenie w obniżeniu zysku netto do 9,1 mln zł.

Na początku drugiego kwartału 2018 roku w ofercie Maxcom pojawi się nowa marka telefonów komórkowych Meizu, których Maxcom jest jedynym dystrybutorem w Polsce.

W ciągu roku Maxcom planuje  sprzedać ponad 100 tys. smartfonów chińskiego producenta Meizu.

W 2018 roku działania spółki będą skierowane na pozyskanie nowych klientów oraz umacnianie pozycji na nowych rynkach m.in Ukraina, Portugalia, Francja i Wielka Brytania. 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: