Multimedia Polska - 100 tys. użytkowników telewizji cyfrowej

Newsy
Żródło: Multimedia Polska
Opinie: 0

Multimedia Polska ma już 100 tys. abonentów telewizji cyfrowej (DTV). To ponad 40% więcej niż na koniec 2008 r.

Z cyfrowej telewizji w zdecydowanej większości korzystają klienci, którzy są użytkownikami pakietów usług. Około 1/3 abonentów DTV ma także telefon i internet oferowany przez Multimedia Polska. Wszyscy abonenci telewizji cyfrowej korzystają z dekoderów umożliwiających odbiór programów czy oglądanie filmów w HD.

Bardzo dobre przyjęcie telewizji cyfrowej przez klientów Multimedia Polska, to m.in. efekt stale rozbudowywanej oferty. W ciągu roku spółka wprowadziła w DTV niemal 40 nowych kanałów. Obecnie użytkownicy telewizji cyfrowej mają do dyspozycji 99 programów z czego już 11 w wysokiej rozdzielczości HD. Ważnym elementem, który zachęca abonentów do korzystania z DTV Multimedia Polska jest bogaty wybór 17 pakietów tematycznych. Klient ma do dyspozycji takie pakiety jak m.in. Sport, Film, Kids, Adult, HD, Canal+ HD, HBO HD.

W zasięgu DTV znajduje się obecnie 650 tys. gospodarstw domowych.

Na koniec III kwartału 2009 r. klienci Multimedia Polska korzystali łącznie z ponad 1,2 mln usług (RGU). Strategia Dzięki rosnącej popularności pakietów usług, liczba usług przypadających na jednego abonenta wynosiła na koniec września 2009 r. do 1,8 i był to rekordowy poziom.

Multimedia Polska osiągnęła po III kwartałach 2009 r. 388,4 mln zł przychodów. Skorygowany zysk EBITDA (skorygowany o jednorazowe zdarzenia zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł 192,9 mln zł, a zysk netto 41,9 mln zł.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: