Nadal nie działa profesjonalna sieć komórkowa w najdłuższym warszawskim tunelu POW

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Nadal nie działa profesjonalna sieć komórkowa w najdłuższym warszawskim tunelu POW

Okazuje się, że w warszawskim tunelu POW (Południowa Obwodnica Warszawy) nadal nie działa profesjonalna sieć komórkowa i zasięg jest realizowany wyłącznie poprzez stacje bazowe, które działają w pobliżu wlotów do tunelu na Ursynowie.

Tunel POW otwarto w grudniu 2021 r.

Za budowę wspólnej sieci odpowiadał PLAY.

Poniżej obszerne oświadczenie fioletowego operatora w tej sprawie:

Prace związane z realizacją instalacji sieci ruchomej w samym tunelu POW zostały ukończone jeszcze w ubiegłym roku. Do zakończenia całej inwestycji niezbędne jest wykonanie kilku prac na powierzchni mających na celu uruchomienie całej instalacji. Jesteśmy w trakcie uzgodnień związanych z pozyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń, dotyczących ich realizacji.

Wniosek o pozwolenie na budowę dotyczący realizacji tych prac budowlanych został złożony pierwotnie jeszcze pod koniec ub. roku do Urzędu Dzielnicy Ursynów, następnie został przekazany do Wojewody Mazowieckiego, następnie został przekazany do Prezydenta m. st. Warszawy, który przekazał go do rozpoznania do Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Aktualnie liczymy, że wniosek o pozwolenie na budowę zostanie rozpatrzony przez Urząd Dzielnicy Ursynów możliwie jak najszybciej i tym samym uda się dopełnić całość niezbędnych wymagań formalnych, co umożliwi zakończenie realizacji inwestycji i uruchomienie instalacji w III kwartale tego roku.

Realizowana instalacja ma zapewnić niezakłócony, wysokiej jakości dostęp do usług sieci ruchomych na całej długości tunelu POW. Wyposażenie tunelu w instalację umożliwiającą niezakłócone korzystanie z usług ruchomych sieci telekomunikacyjnych (i to zarówno przez służby ratownicze jak i po prostu użytkowników tunelu) jest środkiem znacząco zwiększającym bezpieczeństwo jego wszystkich użytkowników.

Sprawę skomentował także rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

Okablowanie w tunelu zostało ułożone przez operatora w wakacje 2022 r. Przebieg dalszych prac nie zależy od GDDKiA. Przypomnijmy, że w tunelu jest zasięg sieci komórkowej.

Przypomnijmy jeszcze, że do komunikacji alarmowej w każdym tunelu służy niezależny system łączności. Skorzystanie z telefonu alarmowego umieszczonego w niszy alarmowej będzie widoczne na ekranach komputerów w Centrum Zarządzania Tunelem, podobnie jak uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożarowego czy wyjęcie gaśnicy z szafki. Ten system lokalizacji ułatwi dalsze działania służb ratowniczych i będzie skuteczniejszy niż alarmowanie za pośrednictwem telefonów komórkowych.

Zapowiada się, że sieć komórkowa przez wiele miesięcy nie będzie działać także w tunelu w Świnoujściu. Polskim operatorom nie udało się także zbudować wspólnej sieci w tunelu w Gdańsku. W tunelu na Zakopiance profesjonalną siecią zbudowaną w oparciu o anteny przy wlotach i w środku tunel chwalił się Orange. Nie wiadomo, czy ta sieć udostępniona jest także pozostałym trzem operatorom.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: