UKE: to PLAY ma najszybszy internet w Polsce

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
UKE: to PLAY ma najszybszy internet w Polsce

Przez rok tylko ponad 32 tys. użytkowników zarejestrowało się do certyfikowanego mechanizmu monitowania jakości dostępu do internetu UKE.

Przez rok użytkownicy wykonali niemal 30 tys. certyfikowanych pomiarów, a wszystkich ponad 440 tys. Średnia prędkość pobierania danych wyniosła 123,4 Mb/s w przypadku internetu stacjonarnego, a 23,4 Mb/s dla internetu mobilnego. Prędkość wysyłania danych to odpowiednio 44 i 11,1 Mb/s.

Aplikacja PRO Speed Test zbiera bardzo wiele danych o komputerze testującego. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.

Mechanizm składa się z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne, aplikacji WEB i mobilnych (działających na systemach Android oraz iOS).

Zgodnie z prawem pomiar łącza stacjonarnego wykonany za pomocą mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług.

Wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnych mają przede wszystkim walor informacyjny.

W tym czasie wykonanych zostało ponad 440 tys. pomiarów, na podstawie których UKE stworzył ranking operatorów stacjonarnych i mobilnych:

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: