Największy kontrakt w historii EXATEL

Newsy
Żródło: Exatel
Opinie: 0

EXATEL S.A. zapewni część łączy telekomunikacyjnych w ramach realizowanego przez ATM S.A. rządowego projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej dla obsługi numeru alarmowego 112. W dniu 13 maja br. została zawarta pomiędzy EXATEL S.A. i ATM S.A. umowa w tej sprawie - o łącznej wartości 71 780 092,00 zł netto.

Obsługa numeru alarmowego 112 w ramach Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej wiąże się z realizacją zaleceń unijnych, wynikających z Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. Całościowy projekt OST 112 ma na celu poprawę jakości współdziałania jednostek organizacyjnych: Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego, w zakresie obsługi wywołań na numery alarmowe, umożliwiając sprawną realizację zadań związanych z ratownictwem i zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.


Rok 2009 EXATEL zakończył rekordowym zyskiem netto w wysokości 54,8 mln zł, czyli o 248% więcej niż w roku 2008. Wartość EBITDA Spółki wzrosła o ponad 30% w stosunku do roku 2008, osiągając wartość 153,0 mln zł, przy zachowaniu poziomu przychodów z roku poprzedniego (ok. 550 mln zł). Spółka względem 2008 r. poprawiła też inne kluczowe wskaźniki finansowe - rentowność kapitału własnego (o 237%), rentowność sprzedaży netto (o 245%) oraz stopę zadłużenia (o 24%).

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: