Netia zwiększyła zysk, ale wolniej modernizuje swoją sieć

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Netia opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kw. 2018 r. 

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2018 roku przychody Netii osiągnęły wartość 347 mln zł (-3% kwartał-do-kwartału i -5% rok-do-roku).

Skorygowany (o zdarzenia o charakterze jednorazowym) zysk EBITDA wyniósł 91 mln zł (-7% k-d-k oraz -6% r-d-r), zaś zysk EBITDA wyniósł 92 mln zł (o 1 % więcej k-d-k i o 3% mniej r-d-r).

Marża zysku EBITDA za I kw. br. wyniosła 26,4%.

Zysk netto sięgnął w tym okresie nieco ponad 21 mln zł (wzrost o 70% r-d-r).

Przychody wygenerowane przez Dywizję B2B od stycznia do końca marca br. wyniosły 183 mln zł (-4% k-d-k oraz -1% r-d-r) a Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 65 mln zł (marża 35,4%). W wynikach Dywizji B2B Netii za I kw. niezmiennie obserwowane są stabilne trendy w obszarze usług szerokopasmowych i pozostałej transmisji danych oraz dynamiczny wzrost tzw. lejka sprzedażowego w obszarze rozwiązań ICT, oferowanych od nazwą Netia Next. Spadek przychodów jest natomiast pochodną zmniejszonego wolumenu niskomarżowego ruchu hurtowego.

Z kolei Dywizja B2C wypracowała w tym czasie przychody w wysokości 159 mln zł (-2%k-d-k i -9% r-d-r). Skorygowany zysk EBITDA sięgnął kwoty 24 mln zł (marża 15,3%).

Liczba usług TV, świadczonych przez Dywizję B2C wyniosła na koniec I kw. br. 192 tys. Oznacza to wzrost o 6 tys., podczas gdy w poprzednich okresach wzrosty k-d-k wynosiły ok. 2 tys.

Liczba RGU mobile wzrosła do 144 tys., tj. o 4 tys. (dotychczas wzrost wynosił średnio ok. 8 tys. k-d-k).

Wciąż też utrzymywał się trend spadkowy z odniesieniu do stacjonarnych usług głosowych oraz szerokopasmowych na sieci obcej (Orange Polska) oraz niezmodernizowanej sieci własnej Netii, którego nie była w stanie zniwelować rosnąca o 9 tys. liczba usług szerokopasmowych na sieciach NGA. Stąd liczba świadczonych usług (RGU) w B2C wyniosła 1,457 mln. Oznacza to spadek o 2 proc. k-d-k i 7% r-d-r. 

63% usług szerokopasmowych świadczona jest na sieciach własnych, przy czym 52 proc. abonentów tych usług korzysta też z usług TV Netii.

Po raz pierwszy wyniki raportowane są w nowym standardzie MSSF 15, jednak zmiana zasad raportowania nie przejawia się  istotnymi wahaniami poszczególnych wartości. Wskaźnik ARPU dla rynku B2C, przeliczony wstecz wg. nowych zasad wykazuje niewielkie zmiany (plus minus 1 zł k-d-k), podczas gdy wg. polskich standardów był na stabilnym poziomie 56 zł.

Przedłużająca się zima spowolniła procesy inwestycyjne, związane z projektem modernizacji sieci do standardu światłowodowego (projekt: Sieci XXI w.). W całym I kw. inwestycje w ramach tego projektu wyniosły 11 mln zł a poziom całkowitych nakładów inwestycyjnych spółki w I kw. to 43 mln zł (analogicznie jak w I kw. 2017 r. ).

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2018 r. zadłużenie spółki spadło o 11 proc. i wyniosło 252 mln zł, co stanowi dźwignię finansową na komfortowym dla branży poziomie 0,64x skorygowanego zysku EBITDA za 2017 rok.

NAJWAŻNIEJSZE DANE (w tys. zł): 

  • Przychody wyniosły 346.903 zł za I kw. 2018 r. (-3% kdk oraz -5% rdr) 
  • Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 90.696 zł za I kw. 2018 r. (-7% kdk oraz -6% rdr).
  • Marża skorygowanego zysku EBITDA wyniosła 26,1% za I kw. 2018 r. 
  • Zysk EBITDA wyniósł 91.653 zł za I kw. 2018 r. (1% kdk oraz -3% rdr).
  • Marża zysku EBITDA wyniosła 26,4% za I kw. 2018 r. 
  • Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 21.936 zł za I kw. 2018 r. 
  • Zysk netto wyniósł 21.180 zł za I kw. 2018 r. 

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR  
  1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody ze sprzedaży 346 903 365 010 83 023 85 102
Zysk operacyjny 21 936 15 838 5 250 3 693
Zysk przed opodatkowaniem 20 849 13 729 4 990 3 201
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 21 180 12 459 5 069 2 905

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: