Nokia - Make a Connection – Przyłącz się!

Newsy
Żródło: Nokia
Opinie: 0
Opinie: 0

Nokia Poland oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłaszają rozpoczęcie VIII edycji programu Make a Connection – Przyłącz się! Osoby w wieku 16-22 lat zainteresowane udziałem w programie mogą w dniach 3 września -
19 października zgłaszać swoje inicjatywy i otrzymać dotacje w wysokości od 2.000 do 4.500 zł na realizację zaproponowanych przez siebie projektów na rzecz lokalnej społeczności.

Program Make a Connection-Przyłacz się! skierowany jest do młodzieży z całej Polski. Dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu organizatorów będzie miała ona okazję zrealizować różnorodne projekty wedle własnych pomysłów.

Osoby w wieku 16-22 lat zainteresowane udziałem w programie mogą w dniach 3 września - 19 października zgłaszać swoje inicjatywy zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej www.makeaconnection.pl. Grupy młodzieżowe, liczące minimum 8 osób, których pomysły zostaną zaakceptowane, otrzymają dotacje w wysokości od 2.000 do 4.500 zł na realizację zaproponowanych przez siebie projektów na rzecz lokalnej społeczności.
Przed rozpoczęciem projektu liderzy grup będą mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach zorganizowanych w ramach programu, które odbędą się w tym roku w grudniu. Pomogą im one efektywnie zarządzać pracą zespołu i zgromadzonymi środkami, będą też szansą na nauczenie się pracy zespołowej, kreatywnego myślenia, podstaw marketingu oraz planowania strategii, zadań i budżetu. Ponadto młodzi będą uczestniczyli w szkoleniach końcowych w czerwcu 2009 r.

Do promocji ósmej edycji programu MaC przygotowują się Regionalne Centra Klubu Alumna. Zorganizują spotkania i warsztaty dla młodzieży, która dopiero zaczyna realizować projekty.
Program Make a Connection - Przyłącz się! realizowany jest w Polsce od 2001 roku. Do tej pory zaangażował ponad 8 tysięcy osób z całej Polski w realizację prawie 500 lokalnych inicjatyw o charakterze artystycznym, edukacyjnym, ekologicznym i sportowym. Dzięki Nokia oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży dotychczas m.in. wybudowano 18 boisk do piłki nożnej, wyremontowano 36 pomieszczeń służących wspólnym spotkaniom i zorganizowano ponad 120 turniejów i rozgrywek sportowych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: