Nokia promuje Gizmo Voice over IP

Newsy
Żródło: Nokia
Opinie: 0
Opinie: 0

Nokia ogłosiła, że użytkownicy telefonu Nokia N80 Internet Edition będą mieć łatwy dostęp do tanich połączeń poprzez Internet dzięki usługom Gizmo Voice over IP (VoIP) firmy SIPphone. Nokia N80 Internet Edition jest już przystosowany do połączeń internetowych przy użyciu protokołu SIP, natomiast firmy Nokia i SIPphone umożliwiają obecnie łatwą konfigurację i nawiązywanie połączeń przy użyciu usługi Gizmo VoIP bezpośrednio z tego urządzenia.

Użytkownicy N80 Internet Edition mogą bezpłatnie pobrać aplikację Gizmo VoIP korzystając z polecenia „Pobierz”, które znajduje się w menu i automatycznie rozpocząć instalację. Jest to prosty, dwuetapowy proces, który polega na utworzeniu bezpłatnego konta do połączeń internetowych. Z innych funkcji, takich jak osobiste powitania poczty głosowej, kupowanie punktów kredytowych Gizmo Call Out do nawiązywania połączeń z numerami stacjonarnymi i komórkowymi czy zarządzanie kontem Gizmo, można korzystać w witrynie www.gizmovoip.com dostępnej z mobilnego komputera multimedialnego.

Internetowe połączenia telefoniczne przy użyciu mobilnego komputera multimedialnego Nokia N80 Internet Edition nawiązuje się tak łatwo, jak zwykłe połączenia głosowe. Jedyna różnica polega na tym, że dzieje się to za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WLAN, co zapewnia oszczędności i zmniejsza czas wykorzystania sieci komórkowej. Opracowana przez firmę Nokia i oparta na protokole SIP platforma VoIP umożliwia integrację funkcji połączeń internetowych. Aplikację Gizmo VoIP można pobrać korzystając z polecenia „Pobierz”, które znajduje się w menu. Otwarta platforma programowa S60 w mobilnym komputerze multimedialnym Nokia N80 Internet Edition jest ponadto przystosowana do pobierania kompatybilnych aplikacji innych firm do połączeń internetowych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: