Nowy pomysł: NON-BRANDED OPERATOR - finansowanie: kredyty, vendor financing, emisja akcji i 20 mln zł własnych środków

Newsy
Opinie: 0

Spółki CenterNET i Mediatel Group przedstawiły dziś pierwsze szczegóły fuzji pomiędzy tymi operatorami.

Kluczowe założenia strategii

Strategia rozwoju przewiduje budowę silnego operatora telekomunikacyjnego dostarczającego usługi na rzecz alternatywnych operatorów.

Podstawowymi elementami określającymi strategię są:
• partnerska współpraca z operatorami,
• wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań,
• optymalizacja rozwoju charakteryzująca się wyższą efektywnością i skutecznością działania.

Główne elementy strategii

NON-BRANDED OPERATOR

• współpraca z alternatywnymi operatorami telekomunikacyjnymi
• współpraca z podmiotami obsługującymi masowe rynki klientów indywidualnych
• wyszukiwanie nisz rynkowych
• efektywność kosztowa
• brak konfliktów z partnerami

Totalna integracja usług (telefonia mobilna i stacjonarna, dostęp do Internetu)
• ogólnopolskie usługi stacjonarne w oparciu o model WLR
• ogólnopolskie usługi mobilne
• uzupełnienie portfolio produktowego partnerów

Warunki sukcesu

Zasada nie konkurowania z partnerami
•skuteczne ograniczenie możliwości podejmowania działań konkurencyjnych wobec oferty partnerów
Konkurencyjna oferta cenowa
•po raz pierwszy, w ramach realizacji projektu MVNO, możliwy będzie zysk z usług mobilnych
•brak konieczności ponoszenia wysokich kosztów pozyskania klientów

Efektywne wykorzystanie zasobów
•punkty styku z TP SA i innymi operatorami w Polsce
•międzynarodowa infrastruktura do terminacji połączeń za granicę
•rezerwacja częstotliwości umożliwiająca budowę ogólnopolskiego operatora usługi mobilnej
•systemy IT billing, provisioning, anty-fraud, CRM)

Rynki docelowe

Telewizje kablowe

•Kompleksowa sprzedaż usług telefonii stacjonarnej i mobilnej
•Sprzedaż usług mobilnego dostępu do Internetu
•Wsparcie w procesie przygotowywania ofert
•Wsparcie w technicznej obsłudze Klienta
•Atrakcyjna oferta cenowa

Operatorzy MVNO
•Sprzedaż usług telefonii mobilnej
•Sprzedaż usług mobilnego dostępu do Internetu
•Wsparcie w procesie przygotowywania ofert
•Wsparcie w technicznej obsłudze Klienta
•Atrakcyjna oferta cenowa

Telekomunikacyjni operatorzy stacjonarni
•Oferta dla Klienta biznesowego dla usług mobilnych i stacjonarnych zarówno głosowych jak i transmisji danych
•Uzupełnienie oferty dla Klienta biznesowego o rozwiązania mobilne
•Dla mniejszych operatorów sprzedaż zintegrowanych rozwiązań stacjonarno – mobilnych

Telekomunikacyjni operatorzy mobilni
•Hurtowa oferta transmisji danych dla operatorów MNO
•Dzierżawa transmisji danych z wykorzystaniem częstotliwości DCS 1800 dla działających w Polsce operatorów MNO
•Długoterminowa (np. 10 lat ) umowa na świadczenie usług
•Umowa na NETWORK SHARING

Nisze rynkowe

Oferta skierowana będzie do firm o znanym brandzie rynkowym, wprowadzającychrozwiązania telekomunikacyjne jako:
•uzupełnienie swojej oferty (sieci sprzedażowe)
•część programu lojalnościowego (sieci handlowe)
•wejście na polski rynek (międzynarodowi MVNO)
•sieci społecznościowe

Wartość adresowanego rynku

Ponad 9.000.000 klientów indywidualnych na usługi głosowe
Średnia liczba minut przychodzących i wychodzących na Użytkownika: 120 miesięcznie
Średnia cena usługi dostępu do Internetu: 25 PLN
Teoretyczna miesięczna wartość przychodów z usług głosowych po osiągnięciu założonego poziomu sprzedaży ponad 50.000.000 PLN
Ponad 3.000.000 gospodarstw domowych na usługi dostępu do Internetu
Teoretyczna miesięczna wartość przychodów z usług dostępu do Internetu po osiągnięciu założonego poziomu sprzedaży ponad 10.000.000 PLN

Zasady finansowania projektu

Przy budowie infrastruktury niezbędnej do realizacji przyjętej strategii spółki będą postępować według następujących zasad:
•Maksymalne wykorzystanie obecnych zasobów infrastrukturalnych
•Wykorzystanie rozwiązań secon hand w tych miejscach infrastruktury gdzie nie będzie miało to wpływu na jakość świadczonych usług (elementy sieciowe transmisji danych, systemy BTS, maszty)
•Współpraca z istniejącymi operatorami GSM w celu wykorzystania ich infrastruktury pozwalająca na szybką realizację zakładanych wdrożeń
•Współpraca z vendorami w celu dostarczenia kluczowych elementów infrastruktury z wykorzystaniem mechanizmów vendor financing

Wydatki inwestycyjne związane z projektem

•Budowa sieci GSM – 165 mln PLN
•Rozbudowa systemów billingowych – 10 mln PLN
•Rozbudowa systemów płatności pre-paid i post-paid – 2 mln PLN
•Budowa elementów składowych sieci transmisji danych – 20 mln PLN
•Zakup kart SIM i elementów zwiazanych z ich obsługą – 3 mln PLN
•Marketing rozwiązań – 0 PLN
•Subsydiowanie urządzeń dla klientów – 0 PLN
•Zakładana wielkość kapitału niezbędna do realizacji projektu na najbliższe 24 miesięcy to 200 mln PLN

Struktura finansowania

Następujące sposoby finansowania:
•Finansowanie dłużne od instytucji finansowych (kredyt inwestycyjny + leasing) – 60 mln PLN
•Vendor Financing – 60 mln PLN
•Emisja akcji Mediatel na realizację projektu – 60 mln PLN
•Własne środki wynikające z działalności operacyjnej – 20 mln PLN

Grupa kapitałowa po transakcji będzie składała się z Mediatel Group (należący do Magna Polonia i NFI Midas). Do Mediatel Group będzie należała Sieć T2, velvet telecom, CenterNET.

Według przedstawicieli NFI Midas Centernet sprzedał już ponad 200 tys. kart "W Rodzinie" i duża część z nich jest aktywna.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: