Netia ma kolejnego nowego prezesa

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

10 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza Netii powierzyła członkowi zarządu Andrzejowi Abramczukowi funkcję prezesa i dyrektora generalnego.

Abramczuk zajmie to stanowisko 18 sierpnia 2018 roku, tj. po wygaśnięciu delegacji Wojciecha Pytla do pełnienia tej funkcji.

Andrzej Abramczuk od września 2009 roku był związany z kancelarią Chajec, Don-Siemion & Żyto, gdzie od stycznia 2011 był Partnerem odpowiadający za praktykę TMT. W latach 2006 - 2009 związany był ze spółką P4 (operator sieci Play). Od 2001 do 2006 roku był dyrektorem departamentu prawnego oraz członkiem zarządu GTS Poland i Cel Polska.

W latach 2011 – 2015 zasiadał w Radzie Nadzorczej CenterNet S.A. i był sekretarzem Rady Nadzorczej spółki Midas S.A. (obecnie Aero2 Sp. z o.o.). Jest też aktywnym uczestnikiem życia organizacji branżowych, m.in. wiceprzewodniczącym Rady PIIT oraz członkiem Rady KIGEiT.

Andrzej Abramczuk ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe, prowadzone przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości wraz z City University Business School of London, a także jest absolwentem studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Opinie:

Rekomendowane: