USB-C standardem w Europie będzie dopiero za wiele miesięcy - prace trwają od 2009 r.

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Mniej elektroodpadów i frustracji konsumentów: Komisja proponuje uniwersalną ładowarkę do urządzeń elektronicznych

Komisja Europejska przyznała, że po latach współpracy z branżą nie udało się w pełni rozwiązać problemu zasilaczy do urządzeń elektronicznych. Komisja przedstawiła nowe przepisy mające na celu ustanowienie wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania wszystkich objętych nim urządzeń.Ma nastąpić harmonizacja portu ładowania i technologii szybkiego ładowania: USB-C stanie się standardowym portem wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, przenośnych głośników i konsoli do gier wideo. Komisja proponuje rozdzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń elektronicznych.

Komisja zaproponowała:

  • Zharmonizowany port ładowania urządzeń elektronicznych: Wspólnym portem będzie USB-C. Dzięki temu konsumenci będą mogli ładować swoje urządzenia tą samą ładowarką USB-C, niezależnie od marki urządzenia.
  • Zharmonizowana technologia szybkiego ładowania pomoże zapobiec nieuzasadnionemu ograniczaniu prędkości ładowania przez różnych producentów i zapewni taką samą prędkość ładowania przy użyciu dowolnej kompatybilnej ładowarki do urządzenia.
  • Rozdzielenie sprzedaży ładowarki od sprzedaży urządzenia elektronicznego: Konsumenci będą mogli kupić nowe urządzenie elektroniczne bez nowej ładowarki. Ograniczy to liczbę kupowanych niepotrzebnych lub niewykorzystywanych ładowarek. Szacuje się, że ograniczenie produkcji i utylizacji nowych ładowarek zmniejszy ilość odpadów elektronicznych o prawie tysiąc ton rocznie.
  • Lepsze informowanie konsumentów: Producenci będą musieli dostarczać odpowiednie informacje o wydajności ładowania, w tym informacje o mocy wymaganej przez urządzenie i ewentualnym obsługiwaniu szybkiego ładowania. Ułatwi to konsumentom sprawdzenie, czy posiadane przez nich ładowarki spełniają wymagania nowego urządzenia lub pomoże im wybrać kompatybilną ładowarkę. W połączeniu z innymi środkami pomogłoby to konsumentom ograniczyć liczbę kupowanych nowych ładowarek i zaoszczędzić rocznie 250 mln euro wydawanych na zakup zbędnych ładowarek.

Wniosek dotyczący zmienionej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych będzie musiał teraz zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę w drodze zwykłej procedury ustawodawczej (współdecyzja). 24-miesięczny okres przejściowy od dnia jej przyjęcia zapewni branży wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się przed rozpoczęciem stosowania.

Komisja wspiera uniwersalną ładowarkę do telefonów komórkowych i podobnych urządzeń elektronicznych od 2009 r.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: