Odrzucenie wniosku arbitrażowego Vivendi

Newsy
Opinie: 0
Opinie: 0

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek wniosek arbitrażowy Vivendi Telecommunications International S.A.
Sąd Okręgowy oddalił wniosek uznając m.in., iż Vivendi Telecommunicaitons International S.A. nie uprawdopodobniło, że jego roszczenie jest wiarygodne. Jest to już drugie postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie wydane w związku z pozwem arbitrażowym złożonym przez Vivendi S.A. i Vivendi Telecommunications International S.A. w sprawie naruszenia Umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy ELEKTRIM S.A. a Vivendi S.A. w dniu 7 grudnia 1999r. Poprzednio Sąd Okręgowy oddalił w dniu 12 marca 2001r. podobny wniosek o zabezpieczenie powództwa złożony przez Vivendi S.A.
Elektrim ocenił, że w świetle decyzji sądu zapowiedź składania przez firmy z grupy Vivendi dalszych wniosków o zabezpieczenie należy uznać "za zaskakującą i nieuprawnioną próbę wywarcia presji na klientów i akcjonariuszy Elektrim S.A., co stanowi działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami i grożące wyrządzeniem szkody spółce giełdowej".

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: