Orange ma nowe porozumienie z T-Mobile - to nie koniec Networks!, a jedynie nowy model współpracy

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Orange Polska podpisał aneks do dotychczasowej umowy z T-Mobile, który, według samego Orange, pozwoli lepiej wykorzystać dostępne zasoby pasma radiowego i zwiększyć pojemność sieci LTE 4G o blisko 40 proc. do roku 2020.

Pierwsza ze zmian obejmuje zamianę wykorzystywanych wspólnie z T-Mobile 15 MHz w częstotliwości 1800 MHz na dwie niezależne nośne po 10 MHz.

Ma to pozwolić zwiększyć pojemność sieci 4G LTE w tym paśmie o około 1/3.

Drugim elementem optymalizacji będzie uruchomienie LTE w paśmie 2100 MHz. Orange Polska przeznaczy na to 10 MHz wykorzystywanych do tej pory przez sieć 3G.

Obydwie zmiany umożliwią agregację czterech tzw. pasm nośnych, co pozwoli na osiągniecie maksymalnej prędkości przekraczającej 590 Mbps. To rozwiązanie jest testowane na kilkudziesięciu stacjach. 

Łączna ilość pasma jaką Orange przeznacza na usługi LTE wzrośnie do 45 MHz.

Jednocześnie, by utrzymać jakość sieci 3G, wykorzystywane wspólnie z T-Mobile 4,2 MHz na usługi UMTS900 także zostaną zamienione na dwie niezależne nośne o szerokości 4,2 MHz.

Zmiana w wykorzystaniu pasma w częstotliwości 900 MHz nastąpi do końca 2018 r., natomiast w częstotliwości 1800 – do 2019-2020 r.

W 2018 roku zmiana dotyczyć będzie 12 największych aglomeracji: Warszawa, Trójmiasto, Bydgoszcz, Olsztyn, Toruń, GOP, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław, Łódź, Lublin. 

W kolejnych latach będzie ona wprowadzana na terenie reszty kraju.

Porozumienie z T-Mobile nie oznacza zakończenia współpracy w ramach Networks!, a jedynie odejście od współpracy w modelu współkorzystania pasma (tzw. MOCN, ang. Multi-Operator Core Network).

Operatorzy nadal będą współdzielić infrastrukturę (dostęp do sieci radiowej) w modelu MoRAN (Mobile Operator Radio Access Network).

Transfer danych w sieci mobilnej Orange Polska w latach 2015 – 2017

Opinie:

Rekomendowane: