Orange Polska - wyniki w III kw. 2017 r.

Newsy
Opinie: 7
Opinie: 7

Orange podał swoje wyniki za III kw. 2017 r. (wiadomość będzie aktualizowana):

Przychody w 3 kw. wyniosły 2 814 mln zł i zmniejszyły się o 37 mln zł, tj. o 1,3% rok-do-roku.

EBITDA za 3 kw. 2017 roku wyniosła 776 mln zł i była o 55 mln zł niższa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Marża EBITDA zmniejszyła się o 1,5 pp rok-do-roku, do poziomu 27,6%. Do pogorszenia trendu względem poprzedniego kwartału przyczynił się przede wszystkim wpływ nowych regulacji roamingowych, gdyż ogromny wzrost ruchu (zwłaszcza transmisji danych) przełożył się na znaczący wzrost kosztów międzyoperatorskich.

w milionach złotych   2016   2017
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw.
                                   
Koszty rozliczeń z innymi operatorami     (354) (354) (384) (384) (381) (381) (395) (395)   (409) (421) (474)

Spadek kosztów sprzedaży (o 12,8% rok-do-roku) odzwierciedla nastawienie na wartość: znacznie niższe subsydia do telefonów komórkowych, większy udział umów bez telefonu oraz optymalizację struktury kanałów dystrybucji. Jednocześnie, koszty pośrednie zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 51 mln zł, dzięki znacznej optymalizacji wydatków na reklamę i promocję, oszczędności energii oraz ograniczeniu kosztów utrzymania i instalacji.

Orange ocenił, że wpływ Roam Like At Home na zysk EBITDA wyniósł w III kw. 73 mln zł.

Zysk netto w 3 kw. 2017 roku wyniósł 28 mln zł wobec 37 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku. Spadek wykazanego zysku EBITDA został niemal w całości zrównoważony przez niższą amortyzację. Niższa amortyzacja odzwierciedlała przede wszystkim wydłużenie okresu użyteczności niektórych składników majątku trwałego – co w 3 kw. 2017 roku przełożyło się na wpływ w wysokości 35 mln zł.

Liczba klientów komórkowych usług abonamentowych zwiększyła się w 3 kw. o 89 tys., tj. 0,9% kwartał-do-kwartału. W mobilnych ofertach głosowych, liczba aktywacji netto na poziomie 88 tys. (wobec 103 tys. w 2 kw. 2017 oraz 171 tys. w 3 kw. 2016 roku) odzwierciedlała zwrot od ilości ku wartości oraz rezygnację ze starych ofert rozwadniających wartość. Ponadto, porównanie rok-do-roku zostało zniekształcone przez częściowe zawyżenie wyników w 3 kw. 2016 wskutek zwiększonej migracji z segmentu usług na kartę po wprowadzeniu obowiązkowej rejestracji. Liczba klientów komórkowych usług szerokopasmowych zmniejszyła się o 47 tys., wskutek zwrotu ku ofertom mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego oraz rosnących pakietów danych dla smartfonów w głosowych planach taryfowych. Wskaźnik penetracji dla smartfonów wśród klientów głosowych usług abonamentowych osiągnął blisko 70% wobec 65% w 3 kw. 2016 roku. Wzrost ruchu transmisji danych na użytkownika w segmencie głosowych usług abonamentowych nadal podwaja się rok-do-roku.

Baza klientów stacjonarnego Internetu podlegała dalszej transformacji. W 3 kw. całkowita liczba klientów zwiększyła się o 54 tys., tj. 10% rok-do-roku, osiągając poziom 2,38 mln. Utrata netto łączy ADSL została z nadwyżką zrównoważona przez przyłączenia netto w usługach światłowodowych, VDSL i usługach mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego. Liczba klientów usług światłowodowych zwiększyła się o 31 tys. (wobec 28 tys. w 2 kw. 2017 roku), osiągając poziom 176 tys. Udział wyżej wymienionych technologii wzrostowych w ogólnej liczbie klientów wzrósł do 42% (wobec 26% na koniec 3 kw. 2016 roku).

Dzięki inwestycjom w jakość oferty telewizyjnej, wyraźnie rośnie liczba klientów usług TV. Liczba przyłączeń netto w 3 kw. 2017 roku wyniosła 22 tys. i była najwyższa od wielu lat. Całkowita liczba klientów zwiększyła się o blisko 7% rok-do-roku, przekraczając 800 tys.

W segmencie stacjonarnych usług głosowych, utrata łączy netto spowolniła do 65 tys. wobec 68 tys. rok wcześniej. Wynikało to wyłącznie ze wzrostu w usługach telefonii internetowej (VoIP), które wchodzą w skład pakietu Orange Love.

Wskaźniki operacyjne

               
baza klientów (w tys.)   2016   2017
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw.
                   
Klienci konwergentni    626 679 738 835   938 1 084 1 195
- w tym klienci indywidualni (B2C)   532 568 603 666   738 858 945
- w tym klienci biznesowi (B2B)   94 111 135 169   200 227 250
                   
Stacjonarne usługi głosowe                  
POTS, ISDN i WLL   3 487 3 415 3 337 3 268   3 181 3 081 2 972
VoIP   633 644 651 664   678 728 771
Razem łącza główne – rynek detaliczny   4 120 4 059 3 988 3 932   3 859 3 809 3 744
                   
Dostępy szerokopasmowe                  
ADSL   1 669 1 613 1 562 1 503   1 451 1 407 1 367
VHBB (VDSL + światłowód)   366 409 436 492   544 588 633
w tym VDSL   339 370 379 404   427 443 457
w tym światłowód   27 39 57 88   117 145 176
CDMA   44 35 27 20   14 0 0
Stacjonarny dostęp bezprzewodowy   50 82 128 191   260 328 377
Rynek detaliczny – łącznie   2 130 2 139 2 153 2 206   2 269 2 323 2 377
                   
 Baza klientów usług TV                  
IPTV    200 213 214 234   254 277 301
DTH (telewizja satelitarna)   597 590 548 532   521 515 512
Liczba klientów usług TV   797 803 761 766   775 792 814
W tym pakiety telewizyjne 'nc+'   190 194 194 195   189 193 199
                   
Liczba usług telefonii komórkowej (karty SIM)                  
Post-paid                  
telefony komórkowe   6 369 6 491 6 640 6 851   7 009 7 112 7 200
internet mobilny   1 298 1 327 1 355 1 377   1 364 1 334 1 287
M2M   858 898 963 1 033   1 079 1 126 1 175
Post-paid razem   8 526 8 716 8 957 9 262   9 452 9 573 9 662
Pre-paid   7 689 7 898 7 309 6 537   5 820 4 983 4 696
Razem   16 215 16 614 16 266 15 799   15 272 14 555 14 358
                   
Liczba klientów usług hurtowych                  
WLR   780 730 693 652   614 587 564
BSA   234 222 213 202   195 183 175
LLU   125 120 116 110   105 100 96
                   
kwartalne ARPU w zł na miesiąc   2016   2017
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw.
                   
detaliczne ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej   39,2 38,7 38,4 37,9   37,3 37,0 37,1
                   
ARPU z usług stacjonarnego dostępu szerokopasmowego, telewizji i VoIP   60,3 60,1 59,9 59,2   58,2 57,1 58,1
                   
ARPU z usług telefonii komórkowej                  
Post-paid bez M2M   45,2 44,2 43,6 41,8   39,6 39,6 37,7
telefony komórkowe   48,9 48,1 47,6 45,6   43,2 43,2 41,0
internet mobilny   27,3 25,2 23,3 22,8   21,6 20,6 19,6
Pre-paid   12,4 11,9 12,0 12,6   12,6 15,2 17,6
Zagregowane   28,8 28,0 27,9 28,3   28,1 30,1 30,5
                   
ARPU z usług detalicznych   23,5 22,7 22,6 22,3   22,0 23,3 23,2
ARPU z usług hurtowych   5,3 5,3 5,3 5,9   6,0 6,7 7,3
                   
                   
Statystyki rynkowe   2016   2017
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw.
                   
Rynek telefonii stacjonarnej                  
Wskaźnik penetracji (w % gospodarstw domowych)1   41,4% 40,8% 40,3% 39,7%   39,1% 38,5% 38,0%
Rynek dostępu lokalnego w Polsce – dane szacunkowe (w mln)   7,9 7,8 7,8 7,7   7,6 7,5 7,4
Dostęp lokalny – rynek detaliczny 1,2   51,9% 51,7% 51,4% 51,2%   51,1% 50,9% 50,7%
Wartościowy udział w rynku1   58,0% 57,5% 57,1% 57,0%   56,3% 56,1% 56,0%
                   
Rynek dostępu szerokopasmowego1                  
B2C penetracja (w % gospodarstw domowych)1   47,8% 48,2% 48,5% 49,3%   49,7% 50,2% 50,7%
Szacunkowa liczba użytkowników dostępu szerokopasmowego na rynku (w tys.)1   7 665 7 763 7 861 8 062   8 181 8 290 8 403
                   
Ilościowy udział w rynku (w %)1   28,0% 27,8% 27,4% 27,4%   27,7% 28,0% 28,3%
                   
Rynek telefonii komórkowej                  
Wskaźnik penetracji dla usług komórkowych    146,1% 147,4% 144,6% 140,2%   133,7% 132,7% 132,9%
Ilościowy udział w rynku telefonii komórkowej   29,0% 29,4% 29,4% 29,4%   29,9% 28,7% 28,3%
                   
1 Szacunki Spółki
Dostęp lokalny z wyłączeniem hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR)
                 
                   
pozostałe statystyki operacyjne telefonii komórkowej   2016   2017
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw.
                   
Liczba smartfonów (w tys.)   5 809 5 996 6 057 6 291   6 312 6 441 6 552
                   
AUPU (w minutach)                  
Post-paid   345,0 359,3 351,1 354,5   342,5 341,0 335,7
Pre-paid   105,3 104,4 104,7 113,7   121,7 133,2 151,9
Zagregowane   225,3 231,8 230,4 244,7   248,0 259,8 269,5
Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej w danym kwartale (w %)                  
Post-paid   3,0 2,8 2,7 2,8   3,1 2,8 2,9
Pre-paid   15,7 15,2 16,9 18,1   21,3 25,0 17,5
                   
SAC post-paid (zł)   256,4 211,1 183,0 188,9   130,7 92,7 91,2
SRC post-paid (zł)   222,1 176,3 169,8 179,9   64,0 36,6 39,7
                   
Pokrycie dla sieci 4G (w % ludności)   89,2% 95,4% 97,4% 99,1%   99,2% 99,8% 99,8%
Pokrycie dla sieci 3G (w % ludności)   99,6% 99,6% 99,6% 99,6%   99,6% 99,6% 99,6%
                   
Struktura zatrudnienia w Grupie - dane raportowane
(w przeliczeniu na pełne aktywne etaty, na koniec okresu) 
  2016   2017
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw.
Orange Polska   16 497 16 099 15 786 15 537   15 481 15 131 14 818
50% pracowników  Networks   349 338 344 343   347 351 347
Razem   16 846 16 437 16 130 15 880   15 828 15 482 15 165

Skonsolidowany rachunek wyników:

w milionach złotych   2016   2017
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw. 3 kw.
                                   
Rachunek zysków i strat   raportowane skorygowane* raportowane skorygowane* raportowane skorygowane* raportowane skorygowane*   raportowane raportowane raportowane
                                   
Przychody                             
Przychody komórkowe   1 526 1 517 1 622 1 604 1 594 1 565 1 679 1 638   1 554 1 568 1 502
Przychody z usług detalicznych   1 090 1 082 1 080 1 069 1 085 1 069 1 041 1 018   972 980 934
Przychody z usług hurtowych (w tym rozliczenia z innymi operatorami)   244 244 270 270 251 251 272 272   267 280 291
Sprzedaż sprzętu do usług komórkowych   192 191 272 265 258 245 366 348   315 308 277
                                   
Usługi stacjonarne   1 192 1 200 1 175 1 186 1 156 1 172 1 139 1 162   1 134 1 135 1 153
Usługi wąskopasmowe   401 401 387 387 376 376 363 363   350 337 326
Usługi szerokopasmowe, telewizja i transmisja głosu przez Internet    381 389 375 386 369 385 365 388   393 395 411
Rozwiązania teleinformatyczne dla przedsiębiorstw oraz z zakresu infrastruktury sieciowej   219 219 218 218 222 222 233 233   215 223 223
Usługi hurtowe (w tym rozliczenia z innymi operatorami)   191 191 195 195 189 189 178 178   176 180 193
Pozostałe przychody   85 86 106 113 101 114 163 181   130 136 159
                                   
Przychody razem   2 803 2 803 2 903 2 903 2 851 2 851 2 981 2 981   2 818 2 839 2 814
                                   
rok do roku**   -4,2% n/a -3,5% n/a -3,9% n/a 1,9% n/a   0,5% -2,2% -1,3%
                                   
Skorygowana EBITDA   868 868 824 824 831 831 640 640   748 820 776
% przychodów   31,0% 31,0% 28,4% 28,4% 29,1% 29,1% 21,5% 21,5%   26,5% 28,9% 27,6%
                                   
Amortyzacja     (653) (653) (683) (683) (695) (695) (694) (694)   (639) (642) (643)
(Utworzenie)/odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych   0 0 1 1 1 1 (1 794) (1 794)   0 (1) (5)
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej   215 215 142 142 137 137 (1 848) (1 848)   109 169 128
% przychodów   7,7% 7,7% 4,9% 4,9% 4,8% 4,8% -62,0% -62,0%   3,9% 6,0% 4,5%
Koszty finansowe, netto   (96) (96) (96) (96) (79) (79) (88) (88)   (71) (86) (88)
Podatek dochodowy   (21) (21) (29) (29) (21) (21) 38 38   1 (12) (12)
Skonsolidowany zysk / (strata) netto   98 98 17 17 37 37 (1 898) (1 898)   39 71 28

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (7):

Komentuj

Komentarze / 7

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: