Orange zmniejszył liczbę klientów do 14 mln

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 19

Wyniki Orange po I kw. 2008 r.:

  • wzrost przychodów (o 12,6%) nieznacznie przewyższający wzrost liczby klientów (o 9,6%)

  • utrzymanie udziału w rynku (pod względem wartości) na poziomie 34%

  • wzrost liczby klientów w segmencie postpaid o 13,8% (w porównaniu rok do roku)

  • dalszy wzrost liczby klientów usług komórkowych szerokopasmowego dostępu do internetu (3G i EDGE)

  • obiecujące wyniki sprzedaży stacjonarnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu w sieci Orange (na podstawie umowy BSA): uzyskanie 12% udziału w rynku po pięciu miesiącach od wprowadzenia oferty - w omawianym kwartale pozyskano 17 tys. abonentów tych usług.

  • wzrost GOM o 15% przy rygorystycznej kontroli struktury kosztów – pomimo wzrostu wydatków komercyjnych o 16%

Kluczowe wskaźniki

Telefonia komórkowa Kwartał do dnia 31 marca 2008 Zmiana rok do roku
Przychody (w mln zł) 2.094 +12,6%
Liczba klientów (w tys.) 14.007 +9,6%
Liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu (w tys.) 262 ×2,50
GOM przed wydatkami komercyjnymi 62,9% +1,5 pp
GOM (jako % przychodów) 38,8% +0,7 pp

Wybrane dane operacyjne PTK Centertel

Aktywacje netto i liczba klientów telefonii komórkowej

w tys. 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
Postpaid          
Aktywacje netto (w tys.) 185 202 179 188 119
Liczba klientów (w tys.) 4 986 5 188 5 367 5 556 5 674
Prepaid          
Aktywacje netto (w tys.) 75 73 252 484 -270
Liczba klientów (w tys.) 7 794 7 867 8 119 8 603 8 332
NMT          
Aktywacje netto (w tys.) 0 0 0 0 0
Liczba klientów (w tys.) 1 1 1 1 1
Razem          
Aktywacje netto (w tys.) 260 275 431 671 -152
Liczba klientów (w tys.) 12 781 13 056 13 487 14 158 14 007

Aktywacje netto i liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu

  1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
Aktywacje netto (w tys.) 24 26 28 64 39
Liczba klientów (w tys.) 105 131 159 223 262

 

  1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel (w % ludności kraju) 96,7% 98,6% 98,8% 99,5% 99,5%
Udział PTK Centertel w rynku (wg liczby klientów) 33,7% 33,7% 33,6% 34,1% 33,6%
Udział PTK Centertel w rynku (wg wartości sprzedaży) 34,7% 33,9% 34,5% 34,2% 34,2%
Wskaźnik penetracji rynku dla telefonii komórkowej 99,4% 101,7% 105,4% 108,9% 109,5%

Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej

w % 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
Postpaid 3,1 2,6 2,9 3,1 3,3
Prepaid 11,2 13,1 12,3 9,3 16,0

ARPU dla telefonii komórkowej

w zł 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
Postpaid 89,7 91,8 93,2 89,8 88,2
Prepaid 20,9 21,8 23,6 21,9 21,0
Zagregowane 47,5 49,3 51,5 48,9 47,8

 

ARPU z usług głosowych (w zł) 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
Postpaid 72,0 74,3 76,5 72,4 70,8
Prepaid 15,0 15,9 17,3 15,9 15,4
Zagregowane 37,0 38,9 41,0 38,4 37,5

 

ARPU z przesyłu danych, w tym SMS (w zł) 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
Postpaid 17,7 17,5 16,6 17,4 17,3
Prepaid 6,0 5,8 6,3 6,0 5,6
Zagregowane 10,5 10,4 10,4 10,5 10,3

 

  1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
Udział przychodów z usług niegłosowych w całości przychodów z tel. komórkowej (w %) 22,2% 20,7% 20,3% 21,7% 21,7%

 

AUPU (w min.) 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
Postpaid 190,6 196,7 192,8 193,5 195,4
Prepaid 36,1 44,5 44,5 38,5 39,4
Zagregowane 95,7 104,4 103,9 100,1 101,6

 

SAC (w zł) 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008
Postpaid 502,0 567,9 546,3 496,0 509,8
Prepaid 14,7 12,0 13,0 16,0 13,4
Zagregowane 136,8 137,4 125,8 121,1 127,0

Dane o penetracji telefonii komórkowej po I kw. 2008 r. znajdują się tutaj

Dane o rynku na koniec 2007 r. znajdują się tutaj

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: