OTO Lublin - nowa spółka TP S.A.

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0
Opinie: 0

Telekomunikacja Polska S.A. podpisała akt założycielski spółki „OTO Lublin” sp. z o.o. Kapitał zakładowy wynosi 17.426.000 zł. TP S.A. jest jedynym udziałowcem. Objęcie akcji Spółki przez TP S.A. ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Głównym przedmiotem działalności OTO Lublin będzie produkcja kabli światłowodowych oraz kart elektronicznych. "Perspektywy rynku są ogromne, na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zapotrzebowanie na przepustowość wzrosło dziesięciokrotnie" – podkreśla Janusz Krawczyk, dyrektor OTO Lublin. W chwili obecnej OTO Lublin jest jednym z największych w Polsce producentów kabli optotelekomunikacyjnych, z 25 proc. udziałem w rynku. Po dwóch pierwszych miesiącach 2001 roku Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 1.53 mln zł, przy przychodach w wysokości 6.25 mln zł. "Jakość jest dla nas wyzwaniem i zadaniem każdego dnia i na każdym stanowisku pracy" – podkreśla Janusz Krawczyk. Potwierdzeniem tych słów i gwarantem zachowania jakości jest wdrożony zintegrowany system zapewniania jakości obejmujący normy PN-ISO 9002 i PN-ISO 14001.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: