Penetracja telefonii komórkowej w Polsce - I kw. 2016 r.

Newsy
Opinie: 2

GUS podał dane dotyczące liczby aktywnych kart SIM w Polsce.

Na koniec marca 2016 r. ich liczba wzrosła do poziomu 56.6 mln.

Penetracja osiągnęła poziom 147.1%.

W I kw. operatorzy zwiększyli ilość kart działających w swoich bazach o 312 tys.

Liczba aktywnych kart SIM/klientów sieci komórkowych (w tys.) 2000 - 2016

Penetracja telefonii komórkowej w Polsce 2000-2016

Kwartalne przyrosty kart SIM ( w tys.) 2005 - 2016

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: