PIIT organizatorem branżowej ekspozycji na Targach CeBIT 2002

Newsy
Żródło: PIIT
Opinie: 0
Opinie: 0

Firma Deutsche Messe AG, firma zarządzającą terenami wystawienniczymi na targach CeBIT, wybrała Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji jako organizatora polskiej branżowej ekspozycji na Targach CeBIT w roku 2002 (13-20 marca 2002, Hannover). Ideę tę poparło polskie Ministerstwo Gospodarki i wyraziło jednocześnie chęć pokrycia znacznej części wydatków przeznaczonych na prezentację polskich firm. 
Polska ekspozycja CeBIT 2002 pojawi na tych najbardziej prestiżowych Targach w Europie już po raz ósmy. Będzie miała charakter branżowej wystawy firm teleinformatycznych, przygotowanej pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i zaprezentowanej z udziałem najwyższych polskich władz państwowych. 
„Jesteśmy przekonani, że każda polska firma informatyczna powinna być obecna na Targach CeBIT. Udział w imprezie to szansa na dalszy rozwój działalności biznesowej zarówno na rynku polskim, jak i ogólnoeuropejskim” – powiedział Andrzej Pilich, dyrektor biura PIIT. 
Tagi CeBIT 2002 pozwolą na przedstawienie polskiego rynku informatycznego oraz dorobku najlepszych polskich firm. Jest to szczególnie istotne w kontekście rozpoczęcia działań integracyjnych z Unią Europejską oraz upowszechniania programu Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego. Dlatego też Izba, oprócz zakontraktowanych 900 m2 dla ekspozycji polskich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, bankowych i internetowych, planuje przygotowanie specjalnej prezentacji firm softwarowych (stoisko wyspowe o powierzchni 200 m2 ).
Oferta Izby obejmuje kompleksową usługę związaną z organizacją ekspozycji, polegającą m.in. na wynajęciu powierzchni, wykonaniu zabudowy, wspólnej oprawy plastycznej, prowadzeniu recepcji, prezentacji w katalogach i innych materiałach reklamowych, organizacji seminariów i spotkań branżowych (przed rozpoczęciem targów, w czasie trwania i po ich zakończeniu).
Koszt wynajęcia przez firmę powierzchni wystawienniczej wynosi około 200 EURO/m2 netto (cena ustalona przez DM AG). Ministerstwo Gospodarki, wzorem lat ubiegłych, planuje partycypować w części tych kosztów.
Izba chce wesprzeć wszystkie zainteresowane firmy w przygotowaniu ekspozycji na Targach CeBIT 2002. Firmy, które są zainteresowane zaprezentowaniem swojej oferty i osiągnięć podczas Wystawy mogą zgłaszać się do Biura Studiów i Promocji PIIT, do Pana Krzysztofa Żuka. Konieczność opracowania szczegółowej aplikacji na potrzeby Deutsche Messe AG oraz prowadzenia dalszych negocjacji związanych z przygotowaniem ekspozycji sprawia, że zgłoszenie udziału w imprezie powinno zostać przekazane do Izby do dnia 20 lipca 2001 r.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: