PLAY chwali się swoimi wynikami - przychody urosły o 10 procent

Newsy
Opinie: 0
PLAY chwali się swoimi wynikami - przychody urosły o 10 procent

Play podał swoje wyniki za 2023 rok.

Przychody ogółem wzrosły o 10% i wyniosły 9,8 mld zł.

Przychody z usług mobilnych wzrosły o 6% r/r do 4,6 mld zł, a przychody z usług dla domu o 40% r/r do ponad 1,9 mld zł.

Skonsolidowana EBITDAaL Play spadła w 2023r. o 3.1% do poziomu PLN 3.66 miliarda (spadek pro-forma o 8.0%). Efekt dźwigni operacyjnej związany ze wzrostem przychodów z usług o PLN 256 milionów nie pokrył w całości 65% wzrostu kosztów energii i kosztów wynikających umowy serwisowej ze spółką Polski Światłowód Otwarty, zawartej w kwietniu 2023.

Liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 336 tys. i osiągnęła poziom 13,1 mln (+2,6% r/r).

Baza abonentów usług dla domu (internet i telewizja) wzrosła o 6,3% r/r i na koniec ub.r. wyniosła ponad 2 mln.

Średni przychód na użytkownika (ARPU) usług mobilnych wzrósł o 1,9% r/r do 29,8 zł.

Operator utrzymał pozycję lidera MNP z dodatnim bilansem przeniesionych numerów na poziomie 124 tys.

W 2023 r. Grupa osiągnęła przychody operacyjne w wysokości 9 797 029 tysięcy złotych. Wzrost przychodów rok do roku o 862 182 tysiące złotych związany był głównie ze wzrostem przychodów ze sprzedaży usług detalicznych, w tym głównie usług kontraktowych.

Przychody ze sprzedaży usług klientom kontraktowym wzrosły o 720 600 tysięcy złotych (przyrost o 15% rok do roku). Wzrost przychodów wynikał ze zwiększenia ARPU i zwiększenia bazy klientów kontraktowych mobilnych (bez M2M) o około 400 tysięcy do 9,4 mln (4% wzrost w okresie od 31 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.) oraz bazy klientów usług stacjonarnych i usług dla domu o około 120 tys. do 2,1 mln na dzień 31 grudnia 2023 r.

Przychody ze sprzedaży usług klientom pre-paid wzrosły o 67 346 tysięcy złotych (przyrost o 8% rok do roku), a liczba aktywnych klientów przedpłaconych spadła o 2% z poziomu 3,8 mln na dzień 31 grudnia 2022 r. do 3,7 mln na dzień 31 grudnia 2023 r. Wzrost przychodów z tytułu usług przedpłaconych (pre-paid) związany był ze wzrostem ARPU.

Grupa na dzień 31 grudnia 2023 r. posiadała niemal 17 mln zarejestrowanych klientów mobilnych (bez M2M), w tym ponad 13 mln stanowili aktywni klienci.

Koszty usług obcych w 2023 r. były wyższe o 287 893 tysięcy złotych (tj. o 23%) w porównaniu do 2022 r., głównie w wyniku wzrostu kosztów utrzymania sieci telekomunikacyjnej, dzierżawy łącz i energii. Koszty utrzymania sieci telekomunikacyjnej, dzierżawy łącz i energii obejmują głównie koszty wynikające z umów podpisanych z On Tower Poland sp. z o.o. dotyczących wynajmu i utrzymania infrastruktury pasywnej oraz koszty energii elektrycznej.

Koszty świadczeń pracowniczych w 2023 r. wzrosły o 111 238 tysięcy złotych (tj. o 23%) w porównaniu do okresu porównywalnego przede wszystkim w wyniku wzrostu średniego wynagrodzenia.

W 2023 r. Grupa wypracowała zysk z działalności operacyjnej w kwocie 2 368 285 tysięcy złotych, a zysk netto Grupy wyniósł 784 528 tysięcy złotych.

Wzrost bazy aktywnych klientów w czwartym kwartale 2023 o 70 tysięcy oraz 336 tysięcy w całym 2023 r.

Wzrost bazy w 2023 roku składał się z przyrostu liczby klientów kontraktowych (postpaid) o 397 tysięcy oraz spadku liczby klientów typu prepaid o 61 tysięcy, co wynika z powrotu do normalnego poziomu klientów segmentu prepaid po dużym wzroście bazy w 2022 r. w wyniku napływu do Polski uchodźców z Ukrainy.

W Q4 2023r. wzrost ARPU klientów usług mobilnych wyniósł 3.4%, co pozwoliło na osiągnięcie ARPU na poziomie PLN 30.2. Jest to efektem kampanii marketingowych, zachęcających klientów do przechodzenia na wyższe pakiety abonamentowe, oraz ze zmiany struktury bazy klientów.

Wzrost bazy klientów w segmencie usług Home (przyrost netto o 38 tysięcy klientów w Q4 2023 oraz 122 tysiące w całym 2023r.) został częściowo osiągnięty poprzez nabycie lokalnych operatorów usług typu Home.

Przychody z połączeń międzyoperatorskich i innych usług spadły w 2023 r. o 8.1% (na bazie pro-forma), odzwierciedlając spadek stawek za zakończone połączenia międzyoperatorskie i stopniowy transfer połączeń głosowych i wiadomości tekstowych do innych platform komunikacji.

Skonsolidowane nakłady inwestycyjne spadły w 2023r. o 0.3% (spadek pro-forma o 7.7%). 

Grupa posiadała 712 wyłącznych salonów marki „PLAY”, z których większość prowadzą dealerzy będący niezależnymi podmiotami zewnętrznymi.

Wyniki PLAY za 2023 rok

Wyniki PLAY za 2023 rok

Wyniki PLAY za 2023 rok

Wyniki PLAY za 2023 rok

Wyniki PLAY za 2023 rok

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: