Zmiany w Play NEXT

Najważniejsze | Newsy | Promocje
Dodaj opinię
Opinie: 0

2 lipca w ofercie Play NEXT obniżone zostaną ceny wybranych usług. Poza tym dodane będą nowe usługi w tej ofercie.

Nowe ceny to:

  • Zmiana Abonenta - Cesja - Bezpłatnie
  • Wymiana Karty SIM/USIM - 19,99 zł

Nowe usługi to:

  • Obsługa klienta pod dodatkowym numerem 790 500 500 i *500
  • Poczta głosowa pod dodatkowym numerem 790 200 200 i *200
  • Rachunek szczegółowy na piśmie lub e-mailem 10,00 zł
  • Rachunek jednorazowy na piśmie lub e-mailem 10,00 zł
  • SMS na krajowe numery stacjonarne 0,50 zł
  • Połączenia wideo
  • Krajowe za minutę połączenia 0,29 zł
  • Międzynarodowe za minutę połączenia: do Strefy Euro i Strefy 1 - 2,50 zł; do Strefy 2 - 4,00 zł, do Strefy 3 - 10,00 zł

Połączenia wideo w roamingu międzynarodowym:

ROAMING

OPŁATA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA WIDEO (naliczanie co 30 sekund)

Strefa Euro

Strefa 1

Strefa 2

Strefa 3

Minuta połączenia do Polski

5,00 zł

5,00 zł

8,00 zł

15,00 zł

Minuta połączenia do Strefy Euro

5,00 zł

7,00 zł

9,00 zł

15,00 zł

Minuta połączenia do Strefy 1

7,00 zł

8,00 zł

9,00 zł

15,00 zł

Minuta połączenia do Strefy 2

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

15,00 zł

Minuta połączenia do Strefy 3

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

 

Nowe ceny i usługi obowiązują od 2 lipca 2019 roku i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

Klienci którzy nie akceptują powyższych zmian, mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Można to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie.

Inne informacje o ofercie Play NEXT:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: